FTR-THMI201
Gender, postkolonialiteit en religie
Cursus informatieRooster
CursusFTR-THMI201
Studiepunten (ECTS)5
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Theologie;
Docenten
Docent
prof. dr. M.A.C. de Haardt
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. M.A.C. de Haardt
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
PER3-PER4  (30-01-2017 t/m 28-05-2017)
Aanvangsblok
PER3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • Je kunt de belangrijkste historische en epistemologische factoren die in het ontstaan en de ontwikkeling van het postkoloniale denken een rol spelen aangeven.
  • Je hebt inzicht in de kritische en constructieve aspecten van dit denken voor de 'Westerse cultuur'.
  • Je kunt laten zien dat zowel gender als religie in het koloniale als het postkoloniale discours een belangrijke rol speelt.
  • Je bent in staat om aan te geven dat het postkoloniale denken een uitdaging is voor theologie en de studie van religie, en de plaats van gender hierbinnen. 
Inhoud

De cursus begint met een korte inleiding op achtergrond, context en ontwikkeling van het begrip postkolonialiteit dat leidde tot de constructie van een postkoloniaal discours binnen verschillende disciplines. De cursus start met een verkenning van kolonialisme en het postkoloniale denken via korte artikelen van "klassiekers'' in het postkoloniale denken, zoals onder meer Fannon, Said, Spivak, Bahba, en de betekenis van postkoloniale (roman)literatuur. Vervolgens wordt ingezoomd op de plaats en betekenis van zowel gender als religie in kolonialisme en in het postkoloniale denken. Het grootste accent zal uiteindelijk liggen op de postkoloniale reflectie binnen theologie en religiewetenschappen en op de vragen die dat oproept met betrekking tot het religiebegrip, het functioneren van gender en ras/etniciteit daarbinnen, de omgang met bronnen en geschiedenis. Tot welke andere, nieuwe perspectieven leidt een postkoloniale blik? 

Het zwaartepunt van de cursus ligt op een verkenning van de uitdagingen van dit discours voor de huidige Westerse theologie en religiewetenschappen.

Toetsinformatie
Leesverslag van (postkoloniale) roman en afsluitend tentamen.

Voorkennis
Voldoende kennis van het Engels.

Aanbevolen materiaal
Literatuur
De verplichte literatuur wordt in de studiehandleiding aangegeven.

Werkvormen
Hoor- en werkcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok TENT4, Blok TENT5