FTR-THMI204
Spiritualiteit en engagement
Cursus informatieRooster
CursusFTR-THMI204
Studiepunten (ECTS)5
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Theologie;
Docenten
Docent
dr. E.H. Hense
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. E.H. Hense
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
PER3-PER4  (30-01-2017 t/m 28-05-2017)
Aanvangsblok
PER3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop van de cursus kun je:

  • verschillende vormen van maatschappelijk engagement herkennen en duiden;
  • de verschillende vormen van spiritualiteit die hieraan ten grondslag liggen onderzoeken;
  • de bronnen van spiritualiteit herkennen in actuele maatschappelijke vernieuwingsinitiatieven.
Inhoud

Wat is echt belangrijk? Waarvan word jij gelukkig? In deze cursus bestuderen wij initiatieven van geestelijk engagement die een antwoord willen geven op deze vragen.

Spirituele motieven en geestelijk engagement blijven in onze samenleving volop aanwezig. Het duidelijkst zichtbaar zijn onze spirituele ambities wellicht in de context van maatschappelijke vernieuwing. Onderzoek naar de spirituele beginselen van maatschappelijke vernieuwing staat dan ook hoog op de agenda van de spiritualiteitstudies. Wat maakt maatschappelijke vernieuwers zo interessant voor de spiritualiteitstudies? Daarvoor kunnen minstens vier redenen genoemd worden: maatschappelijke vernieuwers gebruiken bronnen van inspiratie uit het cultureel erfgoed; ze maken zich zelf tot ervaringsdeskundigen op hun zoektocht naar levenskwaliteit; ze cultiveren een levensstijl die georiënteerd is op de realisatie van meer kwaliteit, immateriële rijkdom en diepte in het (samen-)leven en ze zijn volhardend op hun geëngageerde weg, ook bij tegenslag. Al dit zijn aspecten van ‘geëngageerde spiritualiteit' en kenmerkend voor het handelen en de attitude van veel maatschappelijke vernieuwers. 

Toetsinformatie
Opdrachten, participatie (1/5) mondelinge presentatie (1/5), essay (3/5).

Voorkennis
Propedeuse Theologie.

Aanbevolen materiaal
Reader
In het begin van het college wordt een reader ter beschikking gesteld.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Werkcolleges, opdrachten, discussies, presentaties.

Toetsen
Paper
Weging1
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok TENT4, Blok TENT5