JUR-1INLRW1
Inleiding tot de rechtswetenschap
Cursus informatieRooster
CursusJUR-1INLRW1
Studiepunten (ECTS)9
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Rechtsgeleerdheid; Algemene rechtswetenschap;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
mr. dr. J.W.A. Fleuren
Overige cursussen docent
Docent
mr. J.W.S. Franssen
Overige cursussen docent
Docent
mr. D.M.B. Gerards
Overige cursussen docent
Docent
mr. drs. R.H.T. Jansen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
A.H.J. van Kampen-Drogt
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER1-PER2  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De student heeft kennis van en inzicht in het verschijnsel ‘recht’, de eigenschappen van dat recht als systeem van normatieve gedragsregels en de verhouding van het rechtssysteem tot andere normatieve regelstelsels zoals moraal en religie.

De student heeft grondige kennis van de verschijnselen rechtsbronnen, indelingen van het recht, wetgeving, rechterlijke competentie en rechtshandhaving, rechtvindingstechnieken, rechtsbeginselen.

De student heeft basiskennis van de kernbegrippen en –beginselen van het formele en materiële strafrecht, het formele en materiële civielrecht, het staatsrecht en internationaal en Europees recht. Ook heeft de student inzicht in de kenmerkende verschillen die tussen deze rechtsgebieden bestaan.

De student kan zijn of haar juridische kennis en inzichten toepassen op eenvoudige problemen die zich in de rechtspraktijk voordoen. Hij of zij is in staat deze problemen in het passende juridisch kader te plaatsen en van daaruit tot een beargumenteerde oplossing of beargumenteerde oplossingsrichtingen te komen.
Inhoud
Het vak Inleiding tot de rechtswetenschap is gericht op het verwerven van elementaire kennis van en inzicht in ons geldend recht en hoe dat functioneert in de samenleving. Het besteedt aandacht aan de vorming en de handhaving ervan en aan de voornaamste beginselen, begrippen en onderscheidingen van het geheel en de verschillende deelgebieden.
Het verwerven van kennis en inzicht gaat hand in hand met het ontwikkelen van een aantal specifiek juridische bekwaamheden, zoals logisch redeneren, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, het analyseren van wetteksten, rechterlijke uitspraken en ander vakproza, alsmede het onderkennen wat rechtens relevant is in een gegeven geval.
Niveau

Voorkennis
Geen.
Toetsinformatie
In oktober 2023 deeltentamen A (25%), in januari 2024 deeltentamen B (75%). Herkansing vindt plaats in januari/februari 2024 in de vorm van één geïntegreerd tentamen.
Bijzonderheden
Dit vak wordt aan zowel vol- als deeltijdstudenten aangeboden.
  • Voltijdstudenten: voor hen valt het vak binnen het reguliere onderwijsprogramma. Er geldt voor hen een aanwezigheidsplicht.
  • Deeltijdstudenten: deeltijdstudenten volgen avondwerkgroepen en krijgen toegang tot de weblectures. Deeltijdstudenten hebben geen aanwezigheidsplicht.
Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van de vaksectie Algemene Rechtswetenschap, e-mail arw@jur.ru.nl, tel. +31 (6) 31132886 (secretariaat Algemene Rechtswetenschap, Olga van Kampen-Drogt).
Verplicht materiaal
Boek
Collegebundel 2023-2024
Uitgever:Wolters Kluwer
Teksten
Tekstbundel 2023-2024; deze is te downloaden via de leeromgeving in Brightspace.
Boek
Mr. J.W.P. Verheugt, Inleiding in het Nederlandse recht, Uitgeverij de Zuidas, laatste druk
Titel:Inleiding in het Nederlandse recht
Auteur:Mr. J.W.P. Verheugt
Uitgever:Uitgeverij de Zuidas
Druk:20

Aanbevolen materiaal
Abonnement
Het verdient aanbeveling een abonnement te nemen op het juridisch studentenblad Ars Aequi (http://www.arsaequi.nl/abonnementen/) en op een goede krant, zoals bijvoorbeeld De Volkskrant of NRC (Handelsblad of Next).

Werkvormen
Hoorcollege
WerkvormtypeHoorcollege

Weblecture hoorcollege
WerkvormtypeWeblecture

Weblecture werkgroep
WerkvormtypeWeblecture

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa
WerkvormtypeWerkgroep

Algemeen
Ter voorbereiding van iedere werkgroep dient men een aantal vragen over de stof schriftelijk te beantwoorden.
Voor deeltijdstudenten is er een avondwerkgroep.
Voor deeltijdstudenten is er geen aanwezigheidsplicht.

Afhankelijk van de ontwikkelingen rond Covid-19, kunnen (hoor)colleges dit collegejaar mogelijk (deels) in digitale vorm worden aangeboden.

Voorbereiding bijeenkomsten
Ja.

Toetsen
Deeltoets A
Weging25
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER1

Deeltoets B
Weging75
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER2

herkansing volledig vak
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER2