JUR-1MENTO
Mentoraat
Cursus informatieRooster
CursusJUR-1MENTO
Studiepunten (ECTS)0
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Rechtsgeleerdheid; Algemene rechtswetenschap;
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
mr. I.C. Achten
Overige cursussen docent
Docent
dr. W.W.H. Cornelissen
Overige cursussen docent
Docent
L.M.J. Davies, LLM
Overige cursussen docent
Docent
mr. drs. R.H.T. Jansen
Overige cursussen docent
Examinator
mr. drs. R.H.T. Jansen
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER1-PER4  (04-09-2023 t/m 31-08-2024)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Het mentoraat is onderdeel van het B1-programma van alle opleidingen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het mentoraat biedt studenten een oriëntatie op de studie (inhoud en aanpak) en op de beroepsmogelijkheden.

Daarnaast wordt in het kader van het Bindend Studieadvies een traject aangeboden waarin studenten zowel groepsgewijs als individueel met hun mentor reflecteren op hun studievoortgang. De faculteit streeft ernaar dat studenten door middel van dit mentoraat:

- weten wat ze betreft inhoud en zwaarte van de studie kunnen verwachten;
- weten hoe ze de studie moeten aanpakken, teneinde hun studie succesvol te volgen;
- voorbereid worden op een eventueel negatief Bindend Studieadvies;
- voorbereid worden op de keuze voor de studierichting in het tweede jaar (Rechtsgeleerdheid, Notarieel Recht, European Law School)
- op de hoogte zijn van de belangrijkste beroepsperspectieven;
- een band opbouwen met de faculteit en een aanspreekpunt hebben in de vorm van hun docentmentor;
- hun studievaardigheden zo nodig verbeteren.

Van de eerste twee punten hoopt de faculteit dat deze aan het einde van het eerste studiejaar zijn verwezenlijkt. Voor de oriëntatie op de beroepsmogelijkheden wordt in het mentoraat een aanzet gegeven door middel van de mogelijkheid om hierover, vooral in samenhang met de keuze voor de studierichting, vragen te stellen aan de docentmentor. Later in de studie kunnen studenten verdere activiteiten volgen die in dat kader worden georganiseerd, bijvoorbeeld de Beroependag.
De faculteit hoopt dat studenten in het eerste jaar voldoende zicht krijgen op inhoud en zwaarte van de studie en hun eigen positie daarin, zodat zij enerzijds vanaf de start voldoende tijd en aandacht aan studie besteden en anderzijds op goede gronden een afweging kunnen maken tussen doorgaan met de studie of ermee stoppen, dit ook in het kader van het BSA.

Inhoud

Het mentoraat is een verplicht onderdeel van het studieprogramma van het eerste jaar en bestaat uit drie onderdelen: 
- Een groepsbijeenkomst aan het begin van het studiejaar en een drietal gesprekken met een docentmentor in het kader van de studiebegeleiding die in verband met het (BSA) wordt aangeboden. Hierin reflecteren studenten op hun studievoortgang.
- Tijdens enkele werkgroepen en hoorcolleges van Inleiding tot de Rechtswetenschap worden onderwerpen zoals het studietraject en studievaardigheden behandeld. Studenten kunnen zich zodoende oriënteren op de inhoud, zwaarte en aanpak van de studie. 
Alle onderdelen moeten gevolgd worden om te voldoen aan het onderdeel Mentoraat.
Het mentoraat wordt verzorgd door de coördinator van het Mentoraat, docenten Inleiding tot de Rechtswetenschap en docentmentoren, in samenwerking met een studieadviseur en bureau Interne en Externe betrekkingen en duurt het gehele 1e jaar. Studenten worden ingedeeld in mentorgroepen, waaraan een docentmentor is verbonden.
 

Niveau

Voorkennis
Geen
Toetsinformatie
Niet van toepassing.
Bijzonderheden
Coõrdinatie
Mr. drs. R.H.T. (Rowin) Jansen, e-mail: rowin.jansen@ru.nl  is coördinator van het mentoraat. Voor eventuele vragen of verdere informatie kunt u bij hem terecht.

Secretariaat
Vaksectie Algemene Rechtswetenschap, mevrouw A.H.J. (Olga) van Kampen-Drogt, Montessorilaan 10, kamer 03.098, e-mail arw@jur.ru.nl of olga.vankampen-drogt@ru.nl (bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag).
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa
WerkvormtypeCursus

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok PER4