JUR-1REFILO
Rechtsfilosofie
Cursus informatieRooster
CursusJUR-1REFILO
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Rechtsgeleerdheid; Rechtsfilosofie;
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
dr. W.W.H. Cornelissen
Overige cursussen docent
Docent
L.M.J. Davies, LLM
Overige cursussen docent
Docent
mr. M.R.A. Kuypers
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. R.B.J. Tinnevelt
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. R.B.J. Tinnevelt
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER3-PER4  (29-01-2024 t/m 31-08-2024)
Aanvangsblok
PER3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De hoofddoelen van het vak zijn:
  • De student verwerft basiskennis van hedendaagse filosofische thema’s.
  • De student verwerft kennis van en inzicht in het denken over mensenrechten en de belangrijkste argumentaties betreffende de mensenrechten.
  • De student ontwikkelt een kritische attitude ten aanzien van het recht en zijn functioneren in de samenleving.
  • De student heeft inzicht in de wijze waarop een fundamentele reflectie op het positieve recht wordt ontwikkeld.
  • De student verwerft argumentatieve vaardigheden.
Inhoud

De cursus rechtsfilosofie in de propedeuse biedt een eerste kennismaking met wijsgerig denken over het recht. De cursus is toegespitst op het denken over mensenrechten.

Sinds de 17e eeuw gelden de mensenrechten als de maatstaf om de kwaliteit van het recht en de staat te toetsen. De mensenrechten staan voor vrijheid, gelijkheid en democratie. Ze zijn de toetssteen voor een rechtvaardige samenleving. Maar wat zijn precies mensenrechten, welke onderscheiden we en welke kritiek is er op mensenrechten mogelijk?

In de cursus bestuderen we de opkomst en ontwikkeling van de (individuele) mensenrechten met name in de moderne en hedendaagse tijd. Daarbij komen klassieke teksten en casus aan de orde.

Niveau
Bachelor
Voorkennis
geen
Toetsinformatie
De cursus wordt schriftelijk getentamineerd.
Bijzonderheden
Contact informatie

Secretariaat: mevrouw P.J. (Petra) van Valkenburg, Montessorilaan 10, kamer 03.098, tel 024 (36) 12186, e-mail: rechtsfilosofie@jur.ru.nl

Docenten:

Prof. dr. R.B.J. Tinnevelt, Montessorilaan 10, kamer 03.013, tel 024 (36) 15539, e-mail: ronald.tinnevelt@ru.nl (vakcoördinator) 

Dr. mr. I. Rosenthal, Montessorilaan 10, kamer 03.011, tel 024 (36) 15705, e-mail: irena.rosenthal@ru.nl (vakcoördinator)
Verplicht materiaal
Boek
Thomas Mertens, Mens en Mensenrechten (Basisboek Rechtsfilosofie). Boom 2012/2016

Werkvormen
Hoorcollege
WerkvormtypeHoorcollege

Opmerking
Hoorcolleges worden fysiek gegeven. Studenten worden verzocht aanwezig te zijn.

Weblecture hoorcollege
WerkvormtypeWeblecture

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa
WerkvormtypeWerkgroep

Opmerking
Werkgroepen worden fysiek gegeven. Studenten worden verzocht aanwezig te zijn.

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER4, Blok PER4