JUR-1STABER
Staats- en Bestuursrecht
Cursus informatieRooster
CursusJUR-1STABER
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Rechtsgeleerdheid; Staatsrecht;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
mr. S. Bakker
Overige cursussen docent
Docent
prof. mr. J.L.W. Broeksteeg
Overige cursussen docent
Docent
mr. dr. M.L. van Emmerik
Overige cursussen docent
Docent
H.J.T. Geubels, MA
Overige cursussen docent
Examinator
mr. S. Hillegers
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER1-PER2  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student heeft basiskennis van en -inzicht in de kernleerstukken van het Nederlandse staats- en bestuursrecht. 
  • De student beheerst de relevante constitutionele uitgangspunten en grondslagen van het staats- en bestuursrecht, van de ambten in de staat en de bestuurlijke organisatie, van hun besluiten en handelingen, en van de structuur van rechtsbescherming tegen de overheid. 
  • De student kan in de kernbepalingen in de Grondwet, de Awb en enkele organieke wetten benoemen en uitleggen. 
  • De student kan zijn juridische kennis en inzichten toepassen op eenvoudige problemen die zich in de rechtspraktijk van het staats- en bestuursrecht voordoen.  
  • De student kan een zorgvuldig geformuleerd en beargumenteerd standpunt innemen op het gebied van de kernleerstukken van het staats- en bestuursrecht. 
Inhoud

Het vak Staats- en Bestuursrecht is een inleiding in het staatsrecht en het bestuursrecht. Er worden wekelijks een hoorcollege staatsrecht en een hoorcollege bestuursrecht gegeven. Studenten dienen ook deel te nemen aan werkgroepen bestuursrecht.


 

Niveau
 
Voorkennis
geen
Toetsinformatie
Een schriftelijk tentamen met open vragen in december of januari en het hertentamen in januari.
Bijzonderheden
Contactgegevens:
Coördinator mevrouw mr. S. Hillegers, email: saskia.hillegers@ru.nl, telefoonnummer 024 - 361 27 92.
Secretaresse: mevrouw R. Tersluijsen, email: remke.tersluijsen@ru.nl, telefoonnummer 024 - 361 20 92.
Verplicht materiaal
Wettenbundel
Wetteneditie 2023-2024 (Kluwer Collegebundel of Verzameling Nederlandse wetgeving, Sdu Uitgevers)
Boek
P.P.T. Bovend'Eert, Inleiding Constitutioneel recht, negende druk, Wolters Kluwer Deventer 2019
Boek
R.J.N. Schlössels ea, Kern van het bestuursrecht, zesde druk, Boom Juridische uitgevers, Den Haag 2020
Reader
Jurisprudentie: de uitspraken/arresten die verplicht worden voorgeschreven, zie hiervoor de reader Saskia Hillegers & Hans Peters (redactie), "Jurisprudentie Inleiding staats- en bestuursrecht 1879-2023, Ars Aequi, Nijmegen, tweede druk
Studiemateriaal
Alle informatie over de cursus en casus staan op Brightspace.

Werkvormen
Hoorcollege
WerkvormtypeHoorcollege

Weblecture hoorcollege
WerkvormtypeWeblecture

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa
WerkvormtypeWerkgroep

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER2, Blok PER2