JUR-1STRF
Straf(proces)recht
Cursus informatieRooster
CursusJUR-1STRF
Studiepunten (ECTS)8
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Rechtsgeleerdheid; Strafrecht en Criminologie;
Docenten
VorigeVolgende 4
Contactpersoon van de cursus
E.M.H. Achten
Overige cursussen docent
Docent
F.T.E. de Korte
Overige cursussen docent
Docent
mr. drs. M.W. Kouwenberg
Overige cursussen docent
Docent
mr. dr. S.M.A. Lestrade
Overige cursussen docent
Docent
mr. dr. E.A.J. Nab
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER3-PER4  (29-01-2024 t/m 31-08-2024)
Aanvangsblok
PER3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Voor dit vak gelden de volgende leerdoelen:
 • De student heeft kennis van en inzicht in de systematiek en het functioneren van de kernleerstukken van het Nederlandse en internationale straf- en strafprocesrecht.
 • De student is in staat diens verworven kennis en inzicht toe te passen op eenvoudige juridische problemen die zich in de rechtspraktijk en rechtswetenschap voordoen. De student is in staat deze problemen te signaleren en analyseren, binnen het passende juridische en theoretische kader te plaatsen, en van daaruit tot een beargumenteerde oplossing of beargumenteerde oplossingsrichtingen te komen.
 • De student is in staat om zelfstandig een gemotiveerd oordeel te vormen over het geldend recht, eenvoudige juridische vraagstukken en juridische teksten in de breedste zin des woords (waaronder in ieder geval al dan niet nieuwe wetgeving, verdragen, jurisprudentie en wetenschappelijke literatuur).
 • De student is in staat om op heldere, overtuigende en steekhoudende wijze te communiceren over eenvoudige juridische vraagstukken.
De belangrijkste onderwerpen die worden behandeld zijn:
 • Invalshoeken
 • Legaliteit
 • Opzet en culpa
 • Deelnemingsvormen
 • Strafuitsluitingsgronden
 • Poging en voorbereiding
 • Opsporing
 • Dwangmiddelen
 • Vervolging
 • Bewijs
 • Beslissen en motiveren
 • Penitentiair recht
 • Internationaal en Europees strafrecht
Inhoud
Het onderwijs in het strafrecht en strafprocesrecht zal in zijn geheel in het tweede semester (periode 3 en 4) plaatsvinden. Het onderwijs wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges en in de vorm van werkgroepen. In beide vormen zal eerst het materiële strafrecht (welke gedragingen zijn onder welke omstandigheden strafbaar?)  aan de orde komen; daarna wordt het strafprocesrecht (fundamentele beginselen, opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten) behandeld. De werkgroepen sluiten ten dele aan bij de hoorcolleges, maar in de hoorcolleges worden ook specifieke onderwerpen besproken. Nadere informatie treft men aan in de studiehandleiding.
Niveau

Voorkennis
Geen
Toetsinformatie
Schriftelijk.
Bijzonderheden
Contact informatie
Secretariaat: mw. L. Achten, Montessorilaan 10, kamer 03.030, tel. 024-(36)12185, e-mail: strafrecht@jur.ru.nl
Coördinator: Dhr. mr. E.A.J. Nab (Elco), elco.nab@ru.nl.
 
Verplicht materiaal
Boek
N. Jörg, C. Kelk & A.H. Klip, Strafrecht met mate, Deventer: Kluwer, LAATSTE DRUK!
Wettenbundel
Nederlandstalige wetgeving (Kluwer of SDU wettenbundel).
Dictaat
Jurisprudentiebundel B1 Inleiding Straf(proces)recht (t.z.t. volgt hieromtrent nadere informatie via Brightspace).

Werkvormen
Hoorcollege
WerkvormtypeHoorcollege

Algemeen
Hoorcolleges: mr. S.M.A. Lestrade, Montessorilaan 10, kamer 02.013, tel. 024-(36)15730, e-mail: sjarai.lestrade@ru.nl, spreekuur: op afspraak.

Weblecture hoorcollege
WerkvormtypeWeblecture

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa
WerkvormtypeWerkgroep

Algemeen
Werkgroepen: dhr. mr. E.A.J. Nab (Elco) (coördinator). E-mail: elco.nab@ru.nl, spreekuur: op afspraak.

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER4, Blok PER4