JUR-2ARBRECHT
Arbeidsrecht
Cursus informatieRooster
CursusJUR-2ARBRECHT
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Rechtsgeleerdheid; Sociaal recht;
Docenten
VorigeVolgende 2
Contactpersoon van de cursus
M.W. van Amerongen
Overige cursussen docent
Docent
mr. J. Kloostra
Overige cursussen docent
Docent
mr. S.R. Koster
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. mr. F.G. Laagland
Overige cursussen docent
Docent
prof. mr. F.G. Laagland
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
SEM1  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na een succesvol afgelegd tentamen:
  • Kent u de hoofdlijnen van het Nederlands sociaal recht.
  • Bent u in staat de verschillende onderwerpen van het arbeidsrecht met elkaar te verbinden.
  • Bent u in staat aan de hand van de wetgeving en voorgeschreven rechtspraak eenvoudige casus op te lossen die raken aan verschillende aspecten van het arbeidsrecht.
  • Heeft u kennis, inzicht en vaardigheden om kritisch na te denken over het bestaande arbeidsrecht en te verwachte ontwikkelingen daarin.
  • Is uw algemene juridische en academische vorming bevorderd.
Inhoud
De arbeidsmarkt is volop in ontwikkeling. De kranten staan vol over het onderscheid tussen vast en flex en de coronacrisis heeft aangetoond dat met name de flexwerkers de economische klappen hebben moeten opvangen. Flexwerkers zijn oproepkrachten, uitzendkrachten maar ook zelfstandige zonder personeel, de zogenoemde zzp’er. Verschillende commissies roepen op tot een aanpassing van het arbeidsrecht. Ook de politiek is zich hiervan bewust; het sociaaleconomisch beleid staat hoog op de agenda van het huidige kabinet.  

Waar gaat het om? In het arbeidsrecht gaat het om rechtsregels met betrekking tot loon, ontslag, vakbonden, werkgevers, cao's, stakingen, uitkeringen bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Zaken die miljoenen mensen raken, een groot deel van de beroepsbevolking is immers werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst of sluit als werkgever arbeidsovereenkomsten af. Binnen het arbeidsrecht is in de afgelopen honderd jaar een complex aantal van regels ontstaan. De regels zijn van verschillende aard en herkomst. Privaatrechtelijk zijn de regels die de contractuele relatie tussen werkgever en werknemer beheersen. Publiekrechtelijk zijn de arbeidsbeschermende regelingen (zoals de Arbowet) en de meeste socialezekerheidsregels (zoals de Werkloosheidswet). De regels zijn afkomstig uit verschillende bronnen (wet, verdrag, jurisprudentie), waarbij voor het arbeidsrecht de collectieve arbeidsovereenkomst een bijzondere bron van regelgeving is. Een steeds groter deel van deze regels komt bovendien uit Europa. De verhouding tussen al deze regels is juridisch zeer interessant. Inzicht in de systematiek is van belang om hedendaagse casus op te lossen, maar ook om na te kunnen denken over de toekomst van de arbeidsmarkt en de veranderingen in regelgeving die hiervoor nodig zijn.

De cursus arbeidsrecht in de bachelor biedt een inleiding in onder meer de bovengenoemde onderwerpen en bronnen van het sociaal recht en biedt u inzicht in de regelgeving en de samenhang daartussen. Het is een vak waarin het privaatrecht, publiekrecht en Europese recht samenkomen. Dat maakt het arbeidsrecht juridisch zeer interessant.
Niveau
Bachelor
Voorkennis
Er is geen vereiste voorkennis voor het volgen van onderwijs en het afleggen van het tentamen. Wel moeten studenten ten minste 45 EC in de B1 hebben gehaald. Ook buitenfacultaire studenten kunnen aan de cursus deelnemen. Let op: aanmelden dient binnen de termijn van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid te gebeuren. Voor meer informatie, zie de website www.ru.nl/rechten/studenten.
Toetsinformatie
Schriftelijk in december 2023 of januari 2024, met een schriftelijke herkansing in februari 2024 (zie ook www.rooster.ru.nl). Het tentamen bevat casus met open vragen en een stelling.
Bijzonderheden

Contactinformatie:
Secretariaat vaksectie sociaal recht, Mw. W. van Amerongen, Montessorilaan 10, kamer 2.006, tel. 024-3615488, e-mail sociaalrecht@jur.ru.nl
Afspraken kunnen via het secretariaat worden gemaakt. Voorts kunnen vragen van organisatorische aard via het secretariaat worden gesteld.
 
Verplicht materiaal
Boek
M.S. Houwerzijl en W.H.A.C.M. Bouwens, H.L. Bakels' Schets van het Nederlandse Arbeidsrecht, 27e druk, Deventer 2023
ISBN:9789013172539
Druk:26
Boek
W.L. Roozendaal, Arbeidswetgeving 2023/2024, 41e druk, 2023 Kluwer.
ISBN:9789013171419
Titel:Arbeidswetgeving 2023/2024
Auteur:W.L. Roozendaal
Uitgever:Kluwer
Druk:41
Handleiding
Studiehandleiding Arbeidsrecht (bachelor) 2023-2024 (zie cursusinformatie Brightspace)
Reader
Reader Arbeidsrecht (bachelor) 2023-2024 (verkrijgbaar bij de dictatencentrale)

Werkvormen
Hoorcollege
WerkvormtypeHoorcollege

Algemeen
Het vak Arbeidsrecht (bachelor) omvat 8 hoorcolleges.

Voorbereiding bijeenkomsten
Voorafgaand aan elk hoorcollege wordt de student geacht zelf de stof te bestuderen en te analyseren. Voorts dient hij/zij de in de stof besproken regelgeving door te nemen en toe te passen op van tevoren te maken casusvragen.

Weblecture hoorcollege
WerkvormtypeWeblecture

Algemeen
Bij fysieke colleges worden er weblectures opgenomen die alleen door deeltijdstudenten kunnen worden bekeken.

Werkgroep
WerkvormtypeWerkgroep

Algemeen
Het vak Arbeidsrecht (bachelor) omvat 2 werkgroepen, die plaatsvinden na iedere 4 hoorcolleges.

Voorbereiding bijeenkomsten
Er geldt geen aanwezigheidsplicht maar deze is zeer aan te bevelen. Tijdens de werkgroepen krijgt u te mogelijkheid te oefenen met de stof die tijdens de hoorcolleges is behandeld. Dit gebeurt aan de hand van casus en stellingen. Het gaat veelal om oude tentamenvragen zodat je een goed beeld krijgt van wat er tijdens het tentamen van je wordt verwacht. Voor deelname aan de werkgroep geldt een huiswerkverplichting. De casus en stellingen moeten voorafgaand worden gemaakt en ingeleverd via Brightspace.

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2