JUR-2HOPUBL
Historisch-vergelijkende ontwikkeling van het publiekrecht
Cursus informatieRooster
CursusJUR-2HOPUBL
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Rechtsgeleerdheid; Rechtsgeschiedenis;
Docenten
Examinator
mr. dr. V.J.M. van Hoof
Overige cursussen docent
Docent
mr. dr. V.J.M. van Hoof
Overige cursussen docent
Examinator
prof. mr. C.J.H. Jansen
Overige cursussen docent
Docent
prof. mr. C.J.H. Jansen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
M.M. Koopman
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
SEM1  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student heeft gedegen parate kennis van en inzicht in (de motieven achter) het codificatiestreven en de totstandkoming van codificaties in Nederland, Duitsland, Frankrijk, ItaliĆ«, Spanje, Zwitserland en de Europese Unie, afgezet tegen de ontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk dat geen codificatie kent.
  • De student begrijpt de invloed die het Europese Unierecht op het nationale privaatrecht uitoefent en is zich bewust van het bestaan van verschillen tussen het eigen recht en het recht van andere rechtsordes.
  • De student heeft parate kennis van en inzicht in de relevante beginselen, grondbegrippen en kernleerstukken van de Europese rechtsgeschiedenis, ook in hun onderlinge samenhang.
  • De student kan zijn rechtshistorische kennis en inzichten toepassen op gemiddeld complexe problemen die zich in de rechtspraktijk van verleden of heden voordeden/voordoen. Hij is in staat deze problemen in het passende juridisch, rechtsvergelijkend of rechtshistorisch kader te plaatsen en van daaruit tot een beargumenteerde oplossing of beargumenteerde oplossingsrichtingen te komen.
  • De student is in staat zich zelfstandig een gemotiveerd oordeel te vormen over het codificatiestreven (in relatie tot staatsvorming) in verleden en heden.
  • De student raakt geĆ«nthousiasmeerd voor de geschiedenis van het recht.
Inhoud

Gedurende het eerste semester van het tweede bachelorjaar zullen hoorcolleges worden verzorgd over de (hoofdzakelijk privaatrechtelijke) codificaties in de verschillende Europese landen. De codificaties worden geplaatst tegen de achtergrond van de hoogtepunten van de Europese rechtsgeschiedenis en de ontwikkeling van de trias politica, het stelsel van machtenscheiding en machtsevenwicht dat in bijna elk Europees land in meer of mindere mate is verwezenlijkt. In het boek en de hoorcolleges staan de drijfveren achter de totstandkoming van de codificatie centraal: het streven naar politieke eenwording, de fase van staatsvorming, rechtszekerheid, het tegengaan van rechterlijke willekeur, het onderscheid tussen publiek- en privaatrecht, e.d. Een apart college is gewijd aan de rechtsontwikkeling in Engeland. Er is tevens een hoorcollege gewijd aan het Europese harmonisatiestreven.

Niveau

Voorkennis
Vereiste voorkennis: 45 EC aan B1-vakken.
Toetsinformatie
Een schriftelijk tentamen.
Bijzonderheden
secretaresse: Mw. M.M. Koopman, e-mail : marianne.koopman@ru.nl
Verplicht materiaal
Boek
J.H.A. Lokin, W.J. Zwalve en C.J.H. Jansen, Hoofdstukken uit de Europese Codificatiegeschiedenis, Den Haag, jaar van uitgave: 2020

Werkvormen
Hoorcollege
WerkvormtypeHoorcollege

Weblecture hoorcollege
WerkvormtypeWeblecture

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM1