JUR-2PFRRGL
Personen- en familierecht
Cursus informatieRooster
CursusJUR-2PFRRGL
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Rechtsgeleerdheid; Burgerlijk recht;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
mr. J. Kloostra
Overige cursussen docent
Docent
mr. L.A. van Roermund
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
P.J. van Valkenburg
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. mr. M.J. Vonk
Overige cursussen docent
Docent
prof. mr. M.J. Vonk
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
SEM1  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Met dit vak wordt beoogd de student vertrouwd te maken met het huidige positieve personen- en familierecht inclusief familieprocesrecht en de rechtspraktijk in familierechtelijke zaken, alsmede met de actuele ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en rechtspraak. De bedoeling van dit vak is het verschaffen van kennis van en inzicht in de verschillende onderdelen van het personen- en familierecht, zoals deze hieronder zijn genoemd. Wie met goed gevolg het vak afsluit, is in staat om casusposities die zijn gerelateerd aan het personen- en familierecht, te analyseren, te interpreteren en op te lossen, en op basis van de besproken internationale verdragen mee te denken over de toekomst van het Nederlandse personen- en familierecht.
Inhoud
Tijdens de cursus wordt het personen- en familierecht inclusief het familieprocesrecht, maar met uitzondering van het huwelijksvermogensrecht behandeld, zoals dit is neergelegd in Boek 1 BW, Rv en het EVRM. De nadruk ligt daarbij op recente ontwikkelingen in de wetgeving en de jurisprudentie. Behandeld worden bloed- en aanverwantschap, naamrecht, woonplaats, akten van de burgerlijke stand, huwelijk, geregistreerd partnerschap, ongehuwd en ongeregistreerd samenwonen, (echt)scheiding, feitelijke scheiding, alimentatie, pensioenverevening, afstamming, adoptie, gezag over minderjarigen, omgang en informatie, curatele, meerderjarigenbewind en mentorschap.

 
Niveau

Voorkennis
Voorkennis vereist voor het volgen van onderwijs en het afleggen van het tentamen. Vak voorkennis: Privaatrecht B1. Studiepunten: 45 ECTS aan B1-vakken
Toetsinformatie
Het schriftelijk tentamen vindt plaats in december 2023. De (in beginsel schriftelijke) herkansing vindt plaats in februari 2024. U hebt dus in totaal slechts twee tentamenmogelijkheden per jaar.
Bijzonderheden
Studenten die in studiejaar 2017-2018 of later met de bacheloropleiding zijn begonnen kunnen in hun B2-jaar een keuze maken uit drie keuzevakken: Sociaal recht, Inleiding belastingrecht en Personen- en familierecht. Voor studenten uit eerdere cohorten geldt dat er twee keuzevakken zijn in B2: Sociaal recht en Inleiding belastingrecht.


Contact informatie

Secretariaat: mw. P.J. (Petra) van Valkenburg, Montessorilaan 10, kamer 03.098, tel. 024 (36) 12186, e-mail: notarieelrecht@jur.ru.nl.

Docent: prof. mr. M.J. Vonk, Montessorilaan 10, kamer 03.013 tel. 024 (36) 12186, e-mail: machteld.vonk@ru.nl, spreekuur: na afspraak met de secretaresse.
Verplicht materiaal
Boek
Familierecht: een introductie 2023 (5e druk)
Auteur:W.M. Schrama, M.V. Antokolskaia, G.C.A.M. Ruitenberg en M.J. Vonk
Uitgever:Boom
Wettenbundel
Een actuele wettenbundel, bijvoorbeeld de Kluwer Collegebundel 2023-2024 of Sdu Verzameling Nederlandse Wetgeving 2023-2024

Aanbevolen materiaal
Jurisprudentie
Wordt nog nader bekend gemaakt
Tijdschrift
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht (FJR)

Werkvormen
Hoorcollege
WerkvormtypeHoorcollege

Weblecture hoorcollege
WerkvormtypeWeblecture

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2