JUR-3AIRECHT
Integratievak: Artificial Intelligence en recht
Cursus informatieRooster
CursusJUR-3AIRECHT
Studiepunten (ECTS)4
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Rechtsgeleerdheid; Faculteit der Rechtsgeleerdheid;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
mr. dr. K.E. Geertsema
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.M. Gellert
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. mr. A.U. Janssen
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. mr. A.U. Janssen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
M.M. Koopman
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
SEM2A  (29-01-2024 t/m 31-08-2024)
Aanvangsblok
SEM2A
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Kunstmatige intelligentie of artificial intelligence (AI) is steeds meer aanwezig in vele aspecten van ons leven, van zelfrijdende auto's tot algoritmische besluitvorming binnen overheidsdiensten. Deze tendens zal zich in de toekomst voortzetten. De jurist van de toekomst moet dan in staat zijn zijn juridische kennis toe te passen op deze ontwikkelingen, en tegelijkertijd kennis en vaardigheden ontwikkelen over het gebruik van technologie in zijn praktijk. Dit draagt bij tot een efficiëntere en modernere samenwerking tussen juristen en andere maatschappelijke actoren die gebruik maken van AI en andere digitale technologieën.
Deze cursus richt zich op de volgende belangrijke vragen met betrekking tot AI en recht:
1) Hoe wordt AI nu al gebruikt? En hoe kan het worden gebruikt in onze samenleving?
2) Hoe reguleert het recht het gebruik van AI op dit moment? En hoe kan het recht reageren op het steeds ruimere gebruik van AI in de toekomst?
Na het succesvol afronden van deze cursus, zullen de studenten in staat zijn om:
 • een basisbegrip te krijgen van AI (met inbegrip van mogelijke gevaren zoals de black box-problematiek);
 • te begrijpen hoe AI kan worden gebruikt (bv. voor rechterlijke besluiten, administratieve besluiten, en opsporing in het strafprocesrecht);
 • de juridische gevolgen van het gebruik van AI in de samenleving te analyseren;
 • vanuit verschillende rechtsgebieden naar AI te kijken;
 • de toekomstige mogelijkheden van AI-regulering kritisch te bespreken.
Inhoud
De cursus bestaat uit 12 hoorcolleges. De docenten zal worden verzocht zoveel mogelijk dezelfde structuur aan te houden, zodat een zekere samenhang gewaarborgd is. De structuur zal gebaseerd zijn op een klein aantal algemene vragen, die elke docent vanuit zijn eigen vakgebied zal behandelen. Elk college moet een duidelijk verband leggen met onderwerpen waarmee de studenten tijdens de bachelor al te maken hebben gehad.
Niveau
Bachelor
Voorkennis

 
Toetsinformatie
Het tentamen zal een schriftelijk tentamen zijn.
Bijzonderheden
Voor dit vak is het aanbevolen om de volgende hoofdvakken gehaald te hebben:
 • Inleiding tot de rechtswetenschap;
 • Privaatrecht;
 • Staats- en bestuursrecht;
 • Inleiding internationaal recht;
 • Inleiding Europees recht;
 • Straf(proces)recht.
Door deze onderwerpen krijgen de studenten voldoende achtergrondkennis. De onderwerpen zijn in het eerste jaar zowel voor RGL als voor NOT. Nauwe coördinatie en communicatie tussen de docenten zal ervoor zorgen dat dit vak extra kennis opbouwt met betrekking tot recht en AI, in plaats van alleen de inhoud van de eerstejaarsvakken te repliceren.

Coördinator: Prof. mr. A.U. Janssen (andre.janssen@ru.nl)

Secretariaat: M.M. Koopman (marianne.koopman@ru.nl)
Verplicht materiaal
In overleg met docent
Wordt nog nader bekend gemaakt

Werkvormen
Hoorcollege
WerkvormtypeHoorcollege

Weblecture hoorcollege
WerkvormtypeWeblecture

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok SEM2A, Blok SEM2A