JUR-4ERFR2
Erfrecht II
Cursus informatieRooster
CursusJUR-4ERFR2
Studiepunten (ECTS)7
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Rechtsgeleerdheid; Notarieel recht;
Docenten
Coördinator
prof. mr. F.W.J.M. Schols
Overige cursussen docent
Docent
prof. mr. F.W.J.M. Schols
Overige cursussen docent
Examinator
prof. mr. F.W.J.M. Schols
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
P.J. van Valkenburg
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
MSEM2  (29-01-2024 t/m 31-08-2024)
Aanvangsblok
MSEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Het verkrijgen van specialistische kennis van het erfrecht. Het vak bouwt voort op het bachelorvak Erf- en relatievermogensrecht I, waar de basisbeginselen van het erfrecht zijn gedoceerd.

Van de cursist wordt verwacht dat hij reeds inzicht heeft in de structuur van het erfrecht en de plaats kent van het erfrecht binnen het algemene vermogensrecht. Hij is al bekend met de kernthema’s van het erfrecht en heeft parate kennis van de relevante wetsartikelen en jurisprudentie. Ook kan hij reeds enkele onderdelen combineren, waarbij gedacht kan worden aan de invloed van bijvoorbeeld de legitieme portie op de boedelafwikkeling.
Inhoud
In deze collegecyclus Erfrecht II wordt gestreefd naar het verkrijgen van specialistische kennis van het erfrecht en worden bepaalde onderdelen nader uitgediept. Ook is er aandacht voor het CNR-onderzoek, buitenlands erfrecht en worden er dwarsverbanden gelegd met andere vakken uit de notariële master. De cursist wordt geconfronteerd met in de recente literatuur bestaande verschillende opvattingen met betrekking tot erfrechtelijke thema's en problemen in de praktijk. Tijdens het college worden slechts enkele deelgebieden behandeld. Men dient ook de niet tijdens college behandelde onderdelen van het erfrecht te bestuderen. Er wordt mede gewerkt aan de hand van modellen. Deze modellen dient de cursist tijdens de cursus bij de hand te hebben. Ook worden er opdrachten verstrekt.
Bovendien kent de cursus meerdere Q-A-D bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten worden uw erfrechtelijk vragen beantwoord en vindt er discussie plaats over de stof. Om toegang te krijgen tot bijeenkomsten dient u een week voor de bijeenkomst uw vraag te stellen, voorzien van een goed gedocumenteerd (noten) eerstelijns antwoord
Een nadere beschrijving van het vak wordt ook op Brightspace geplaatst
Niveau
Master
Voorkennis
Voorkenniseisen voor het volgen van onderwijs en het afleggen van tentamens: volledige bachelor afgerond. Deelname aan het onderwijs van Erf- en relatievermogensrecht I wordt ten zeerste aangeraden
Toetsinformatie
Mondeling (zowel eerste als tweede kans). Getoetst wordt of de student specialistische kennis heeft van de gedoceerde deelonderwerpen, maar meer in het bijzonder of hij of zij in staat is de diverse deelonderwerpen te combineren.
Bijzonderheden
Contact informatie

Secretariaat
mw. P.J. (Petra) van Valkenburg, Montessorilaan 10, kamer 03.098, tel. 024 (36) 12186, e-mail: notarieelrecht@jur.ru.nl
Verplicht materiaal
Boek
Prof .mr. M.J.A. van Mourik e.a., Handboek Erfrecht, laatste druk.
Boek
Prof. mr. M.J.A. van Mourik, Prof. mr. F.W.J.M. Schols, Erfrecht, Monografieën Privaatrecht, laatste druk
Boek
Prof. mr. M.J.A. van Mourik, Prof. mr. F.W.J.M. Schols, Gemeenschap, Monografieën BW, deel B-9, laatste druk

Werkvormen
Hoorcollege
WerkvormtypeHoorcollege

Algemeen
Weblectures zijn alleen toegankelijk voor deeltijdstudenten; niet voor reguliere (voltijds)studenten.

Bijdrage aan groepswerk
Q-A-D sessies.

Opmerking
Er bestaat geen extra voorziening voor deeltijders.

Weblecture hoorcollege
WerkvormtypeWeblecture

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok MSEM2, Blok MSEM2