JUR-4NOR2
Notarieel ondernemingsrecht II
Cursus informatieRooster
CursusJUR-4NOR2
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Rechtsgeleerdheid; Ondernemingsrecht;
Docenten
VorigeVolgende 3
Contactpersoon van de cursus
W. van Baal-Hartog
Overige cursussen docent
Docent
K.J. Bakker
Overige cursussen docent
Docent
mr. dr. N. Kreileman
Overige cursussen docent
Docent
prof. mr. M. van Olffen
Overige cursussen docent
Docent
mr. dr. R.A.F. Timmermans
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
MSEM1  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
MSEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De student heeft na het volgen van dit vak een gedegen en verdiepte kennis van de typisch notariële onderwerpen en ondernemingsrechtelijke vraagstukken die behoren tot de notariële ondernemingsrechtpraktijk. Voorts kan de student dwarsverbanden leggen met andere (notariële) rechtsgebieden, waaronder het algemeen vermogensrecht, het familie- en erfrecht en het registergoederenrecht. Daarmee kan de student problemen signaleren en oplossen die zich voordoen in de juridische praktijk (advocatuur, notariaat, rechterlijke macht en bedrijfsleven). Schriftelijke en samenwerkingsvaardigheden worden getraind door het maken van een schriftelijke opdracht (in groepen van 3-5 personen) in het kader van het vak Estate Planning, dat tevens deel uitmaakt van de notariële master.
 
Inhoud
Ondernemingsrecht is een van de drie pilaren van het notariaat. De notaris heeft (vooralsnog) het monopolie op de oprichting en herstructurering (fusie, omzetting en splitsing) van rechtspersonen. De notaris is bij uitstek een kenner van de vereniging en de stichting en heeft ook bij de personenvennootschappen vaak een rol. Voorts treedt de notaris geregeld op als juridisch adviseur van bedrijven en hun bestuurders.

Het is daarom van groot belang dat elk notarieel jurist ook een goede beheersing heeft van de notariële kant van het ondernemingsrecht. Daartoe worden onder andere gerekend: oprichting van rechtspersonen, uitgifte en levering van aandelen, omzetting, fusie en splitsing, statuten en aandeelhoudersovereenkomsten, ontbinding en bestuur van en toezicht op en binnen rechtspersonen. In de cursus ligt het accent op de kapitaalvennootschappen (NV en BV), maar wordt ook aandacht besteed aan de personenvennootschappen en de vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en stichting.

De colleges worden gegeven door prof. mr. M. (Martin) van Olffen, mr. dr. N. (Nadia) Kreileman en enkele gastdocenten.
 
Niveau
Master
Voorkennis
 
Toetsinformatie
Het schriftelijk tentamen zal worden afgenomen in december 2023/januari 2024. Een schriftelijke of mondelinge herkansing wordt onder voorbehoud geboden in februari/maart 2024. Exacte data vindt u te zijner tijd ook in uw persoonlijke rooster op persoonlijkrooster.ru.nl en via mededelingen op Brightspace.
Bijzonderheden
Verantwoordelijk hoogleraar: prof. mr. M. (Martin) van Olffen, email: martin.vanolffen@debrauw.com

Vakcoördinator: Mr. A.E.C.M. Verhagen, email: anneliza.verhagen2@ru.nl
Secretaresse: mw. W. (Ursula) van Baal, email: ursula.vanbaal@ru.nl, tel. 06-31132480, kamer Grotius 1.005

* Voorgeschreven handboeken hoeven niet te worden aangeschaft; ze zijn op Kluwer Navigator te vinden onder het tabje 'Uitgaven'. Er wordt geen reader met artikelen en uitspraken verschaft voor dit vak.
Verplicht materiaal
Boek
Asser/Maeijer & Kroeze 2, De rechtspersoon, 2021 (fysiek of online in Kluwer Navigator)
Boek
Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa, NV en BV - oprichting, vermogen en aandelen, 2019 (fysiek of online in Kluwer Navigator)
Literatuur
Aanvullende literatuur wordt bekendgemaakt via Brightspace.
Syllabus
De studiehandleiding zal voor de cursus op Brightspace worden geplaatst.
Boek
Asser/Maeijer & Van Olffen 7-VII, Maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap, 2022 (fysiek of online in Kluwer Navigator)
Boek
Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-IIb, NV en BV - corporate governance, 2019 (fysiek of online in Kluwer Navigator)
Boek
Asser/Rensen 2-III, Overige rechtspersonen, 2022 (fysiek of online in Kluwer Navigator)

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa
WerkvormtypeHoorcollege

Algemeen
Deelname aan het college, waarvoor een opdracht dient te worden voorbereid, is verplicht. Weblectures van de hoorcolleges komen één week vóór het tentamen op Brightspace te staan.

Voorbereiding bijeenkomsten
De studenten worden geacht de bijeenkomsten voor te bereiden.

Opmerking
De cursus bestaat uit 12 hoorcolleges, een masterclass (deel van mastervak Estate Planning) en een responsiecollege.

Weblecture hoorcollege
WerkvormtypeWeblecture

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok MSEM1, Blok MSEM1