JUR-4PENS
Pensioenrecht
Cursus informatieRooster
CursusJUR-4PENS
Studiepunten (ECTS)7
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Rechtsgeleerdheid; Sociaal recht;
Docenten
VorigeVolgende 1
Contactpersoon van de cursus
M.W. van Amerongen
Overige cursussen docent
Examinator
prof. mr. M. Heemskerk
Overige cursussen docent
Docent
prof. mr. M. Heemskerk
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. mr. M. Heemskerk
Overige cursussen docent
Docent
mr. R. van Lieshout
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
MSEM2  (29-01-2024 t/m 31-08-2024)
Aanvangsblok
MSEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na een succesvol afgelegd tentamen:
  • Heeft u een grondige kennis van het Nederlandse pensioenstelsel en het Nederlandse pensioenrecht;
  • Bent u in staat om zelfstandig pensioendocumenten (zoals pensioenreglement, uitvoeringsovereenkomst en pensioenovereenkomsten) en pensioenwetgeving juridisch te duiden;
  • Bent u in staat om zelfstandig pensioenvraagstukken te herkennen, te analyseren en op te lossen;
  • Is uw juridische en academische vorming bevorderd en kunt u een gezond kritische houding aannemen tegenover juridische en maatschappelijke pensioenvraagstukken.
Inhoud
Pensioen is bijna dagelijks in het nieuws. Verhoging van de pensioenleeftijd, verlaging van de pensioenopbouw, korten van pensioen en een nieuw pensioenstelsel. Wat betekent dat voor werknemers en gepensioneerden? Wat voor pensioen heeft een werknemer als hij in dienst treedt bij een werkgever? Is een pensioen meer waard dan een lease-auto? Kennis van pensioenrecht is levenslang nuttig en gewild op de arbeidsmarkt. Dit vak start met een uitleg van het Nederlandse pensioenstelsel en maakt de student geleidelijk wegwijs in de belangrijkste onderdelen van het pensioenrecht. Aan bod komen onder meer de structuur van het Nederlandse pensioenstelsel, de inhoud van de arbeidsvoorwaarde pensioen, de verplichtstelling en verschillende pensioenuitvoerders, de financiële pensioenafspraken (financieel toetsingskader en uitvoeringsovereenkomst), wijziging en medezeggenschap en het dreigende gevecht der generaties.
 
Tentaminering
Gedurende het vak krijgen de studenten een schrijfopdracht. De beoordeling hiervan telt voor 25% mee voor het eindcijfer. Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk of mondeling tentamen (75%).

Het vak kent normaliter een aanwezigheidsplicht. Tenminste 9 van de 12 colleges dienen te worden bijgewoond. Daarnaast dient in ieder geval het gastcollege te zijn bijgewoond. Uitzondering is mogelijk in overleg met en ter beoordeling van de vakcoördinator. Het niet voldoen aan de aanwezigheidsplicht leidt tot uitsluiting van het maken van het tentamen. Het tentamen is in beginsel mondeling, herkansing (schriftelijk of mondeling) nader te bepalen.
Niveau
Master
Voorkennis
Voorkenniseisen: volledige bachelor afgerond
Toetsinformatie
Het tentamen (75% van eindcijfer) is in beginsel mondeling in mei/juni 2024. De herkansing is schriftelijk of mondeling en wordt nog nader bepaald.
Daarnaast is er een schrijfopdracht (telt voor 25% mee in het eindcijfer). De schrijfopdracht kan eveneens een presentatievorm bevatten. Het cijfer voor de schrijfopdracht geldt alleen in dit collegejaar en kan niet worden meegenomen naar een volgend collegejaar.
Bijzonderheden

Contact informatie:

Secretariaat Vaksectie Sociaal Recht, Mw. W. van Amerongen, Grotiusgebouw, kamer 02.006, tel. 024-3615488, email: sociaalrecht@jur.ru.nl.
Afspraken kunnen via het secretariaat worden gemaakt. Voorts kunnen vragen van organisatorische aard via het secretariaat worden gesteld.
Verplicht materiaal
Boek
Pensioenrecht
ISBN:9789462904071
Auteur:M. Heemskerk
Uitgever:Boom Juridische Uitgevers
Druk:2
Jurisprudentie
Jurisprudentiereader Pensioenrecht 2023-2024, via https://ru-bestel.nl te verkrijgen.
Handleiding
Studiehandleiding (via Brightspace)
Wettenbundel
Ars Aequi Wetseditie Pensioenrecht, de nieuwste editie (verschijnt vlak voor aanvang colleges)
Literatuur
Eventuele aanvullende literatuur of jurisprudentie wordt via Brightspace beschikbaar gesteld

Werkvormen
Weblecture werkgroep
WerkvormtypeWeblecture

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa
WerkvormtypeWerkgroep

Algemeen
Normaliter zijn er 12 werkgroepen. Er geldt in dat geval een aanwezigheidsplicht: 9 van de 12 bijeenkomsten moeten zijn bijgewoond. Daarnaast is er een (verplicht) gastcollege door een praktijkjurist. In de loop van het vak dient u een schrijfopdracht te maken. Deze schrijfopdracht telt voor 25% mee voor uw eindcijfer. De aanpak tijdens de colleges is geïnspireerd door de praktijk en nodigt uit tot discussie.

Let op, voor mastervakken geldt: zijn er opnames beschikbaar dan is er voor deeltijdstudenten geen aanwezigheidsplicht.

Toetsen
Tentamen
Weging75
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok MSEM2, Blok MSEM2

Essay
Weging25
ToetsvormEssay
GelegenhedenBlok MSEM2