JUR-4REGGOED
Capita selecta notarieel registergoederenrecht
Cursus informatieRooster
CursusJUR-4REGGOED
Studiepunten (ECTS)7
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Rechtsgeleerdheid; Notarieel recht;
Docenten
Docent
mr. J. Bossers-Cnossen
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. mr. J.S.L.A.W. Roes
Overige cursussen docent
Examinator
prof. mr. J.S.L.A.W. Roes
Overige cursussen docent
Docent
prof. mr. J.S.L.A.W. Roes
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
P.J. van Valkenburg
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
MSEM1  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
MSEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student verkrijgt verdiepte kennis van het Burgerlijk Recht in het algemeen en van het registergoederenrecht in het bijzonder, gezien vanuit notarieel oogpunt.
  • De student verkrijgt daarbinnen grondige kennis van het rechtsverkeer in registergoederen, met name vanuit notarieel gezichtspunt van: koop en levering, Vormerkung, juridische en materiĆ«le conformiteit, gemeenschap (titel 3.7 BW), hypotheekrecht, beslag en executie, beperkte genotsrechten, verjaring, kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen; appartementsrecht en mandeligheid; derdenbescherming en eigendomskwesties, positie notaris en kwaliteitsrekening, het Kadaster en de openbare registers, en varia, w.o. de Natuurschoonwet 1928.
  • De student zal in staat zijn dwarsverbanden te leggen tussen onderwerpen uit het registergoederenrecht, relatievermogensrecht, erfrecht en de fiscale belastingen.
  • De student is in staat kritisch na te denken over de literatuur.
  • De student is in staat om op genoemde rechtsgebieden problemen te signaleren, te analyseren en op te lossen.
  • De student is in staat tot het verrichten van zelfstudie.
  • De student is in staat de positie van de notaris te onderkennen.
  • De student kan de verworven kennis herkennen in modellen.
Inhoud
De cursus Capita selecta notarieel registergoederenrecht bouwt voort op het privaatrecht, zoals dat in de bacheloropleiding notarieel recht aan de orde is gekomen. Tijdens de hoorcolleges wordt een aantal belangrijke hoofdstukken uit het registergoederenrecht behandeld. Daarnaast worden dwarsverbanden gelegd tussen onderwerpen uit het registergoederenrecht, relatievermogensrecht, erfrecht en de fiscale belastingen. De cursist wordt geconfronteerd met in de recente literatuur bestaande verschillende opvattingen met betrekking tot de collegestof en problemen in de praktijk. Verwacht wordt dat de cursist zelfstandig de vakbladen raadpleegt zoals het WPNR.

In de cursus is een masterclass van het Integratievak Estateplanning verwerkt. De casus en inleverdatum worden op Brightspace opgenomen.
Niveau
Master
Voorkennis
Voorkenniseisen:
- Bachelor Notarieel recht afgerond, of
- Burgerlijk recht I en II, Burgerlijk procesrecht, Erf- en relatievermogensrecht I, Notariƫle beroepsethiek en regelgeving
Toetsinformatie
Schriftelijk (hertentamen: schriftelijk of mondeling)
Bijzonderheden
Contact informatie

Secretariaat:
mw. P.J. (Petra) van Valkenburg, Montessorilaan 10, kamer 03.098, tel. 024 (36) 12186, e-mail: notarieelrecht@jur.ru.nl.

Docenten
prof. mr. drs. J.S.L.A.W.B. Roes, Montessorilaan 10, kamer 03.017 tel 024 (36) 11631, e-mail sebastiaan.roes@ru.nl, spreekuur: na afspraak met de secretaresse.
mr. J. Bossers-Cnossen, Montessorilaan 10, kamer 03.018, tel 024 (36) 12186, e-mail jonneke.bossers-cnossen@ru.nl, spreekuur: na afspraak met de secretaresse.
Verplicht materiaal
Boek
Pitlo/Reehuis, Heisterkamp, Goederenrecht, Het Nederlands burgerlijk recht Deel 3, laatste druk.
Boek
Huijgen, Monografie Privaatrecht 9, Koop en verkoop van onroerende zaken, Deventer: Wolters Kluwer 2022 (digitaal aanwezig via Kluwer navigator)
Boek
Van Mourik en F.W.J.M. Schols, Monografie BW B9, Gemeenschap, laatste druk (digitaal aanwezig via Kluwer Navigator);
Digitale leeromgeving (Brightspace)
Nader op te geven literatuur en jurisprudentie.

Werkvormen
Hoorcollege
WerkvormtypeHoorcollege

Algemeen
Van de student wordt een actieve deelname aan het college verwacht. Er bestaat geen extra voorziening voor deeltijders. Er is geen aanwezigheidsplicht.

Weblectures
WerkvormtypeWeblecture

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok MSEM1, Blok MSEM2