JUR-4SCHENKERF2
Schenk, erf- en overdrachtsbelasting II
Cursus informatieRooster
CursusJUR-4SCHENKERF2
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Rechtsgeleerdheid; Notarieel recht;
Docenten
Docent
mr. R.L.M.C. Janssen
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. mr. B.M.E.M. Schols
Overige cursussen docent
Examinator
prof. mr. B.M.E.M. Schols
Overige cursussen docent
Docent
prof. mr. B.M.E.M. Schols
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
P.J. van Valkenburg
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
MSEM1  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
MSEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Schenk- en erfbelasting
Na afloop van de cursus is de student deskundige op het gebied van de schenk- en erfbelasting. Daarbij heeft hij diepgaand inzicht in de wijze waarop deze belastingen werken, met welk doel ze worden geheven, welke vrijstellingen deze belastingen kennen, alsmede welke rol de schenk- en erfbelasting speelt bij de bedrijfsopvolging in het midden- en kleinbedrijf. De rode draad in de mastervariant is de verkrijging van ondernemingsvermogen (waaronder begrepen aanmerkelijk belang).

Overdrachtsbelasting
Na afloop van de cursus is de student deskundige op het gebied van de overdrachtsbelasting. Daarbij heeft hij diepgaand inzicht in de wijze waarop de overdrachtsbelasting werkt, met welk doel deze wordt geheven, hoe de interactie met de omzetbelasting plaats heeft, welke vrijstellingen de overdrachtsbelasting kent en welke rol de overdrachtsbelasting speelt bij de bedrijfsopvolging in het midden- en kleinbedrijf. De rode draad in de mastervariant is de verkrijging van ondernemingsvermogen (waaronder begrepen aanmerkelijk belang).
  • Het verkrijgen van gedegen kennis van de kernthema's van de schenk, erf- en overdrachtsbelasting, het onderscheid kunnen maken tussen de kernthema's en het zien van de samenhang tussen de verschillende kernthema's.
  • Fiscale problemen kunnen signaleren op dit rechtsgebied.
  • Het verkrijgen van inzicht in de wisselwerking tussen deze drie belastingen.
  • Het verkrijgen van voldoende houvast om tot een analyse te komen van een probleem/casus en een aanzet te kunnen geven van een oplossing van een probleem/casus op deze rechtsgebieden.
  • Het verkrijgen van fiscaal specialistische kennis op het gebied van ondernemingsvermogen (en aanmerkelijk belang) met het oog op schenk-, erf- en overdrachtsbelasting.
Inhoud

Beschrijving

Schenk- en erfbelasting
De op grond van de Successiewet 1956 (gemoderniseerd in 2010) geheven belastingen zijn verschuldigd vanwege verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking, of daarmede bij fictie gelijkgestelde verkrijgingen. Deze belastingen, die geheven worden van de verkrijger, zijn:

  • de erfbelasting die geheven wordt als een (fictief) in Nederland wonende persoon is overleden;
  • de schenkbelasting die wordt geheven bij een schenking door een(fictief) in Nederland wonende schenker.

Alle voorkomende aspecten van deze belastingen worden behandeld, inclusief de Europeesrechtelijke aspecten en de interactie van deze belastingen met situaties van bedrijfsopvolging. Naast de gevolgen van de Successiewet 1956 in de ondernemerssfeer zullen met name ook de fictiebepalingen meer diepgaand behandeld worden.

Overdrachtsbelasting
De overdrachtsbelasting wordt geheven ter zake van de juridische en/of economische eigendomsverkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken of rechten daarop. Geheven wordt over de waarde in het economische verkeer van het verkregen. Het tarief bedraagt in beginsel 2 of 8% en de belasting is verschuldigd door de verkrijger.

Niveau
Master
Voorkennis
Voorkenniseisen: volledige bachelor afgerond.
Toetsinformatie
Schriftelijk.
Bijzonderheden
Contact informatie

Secretariaat: mw. P.J. (Petra) van Valkenburg, Montessorilaan 10, kamer 03.098, tel. 024-(36)12186, e-mail: notarieelrecht@jur.ru.nl

Docent (tevens contactpersoon) en spreekuur: Prof. mr. B.M.E.M. Schols, Montessorilaan 10, kamer 03.016, tel. 024-3612083, email: bernard.schols@ru.nl, spreekuur op afspraak via het secretariaat
Verplicht materiaal
Boek
Schenk- en erfbelasting: Mr. C.J.M. Martens en prof. dr. F. Sonneveldt, Wegwijs in de Successiewet, Den Haag: SDU Uitgevers, laatste druk
Boek
Belastingen van rechtsverkeer: J.C. van Straaten, Wegwijs in de Overdrachtsbelasting, Den Haag: SDU Uitgevers, laatste druk
Wettenbundel
Pocket belastingwetten (Kluwer, SDU of Vermande)
Wettenbundel
Burgerlijk Wetboek (Kluwer, SDU of Ars Aequi)

Werkvormen
Hoorcollege
WerkvormtypeHoorcollege

Weblecture hoorcollege
WerkvormtypeWeblecture

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok MSEM1, Blok MSEM1