LET-ACWB100
Inleiding Literatuurwetenschap
Cursus informatieRooster
CursusLET-ACWB100
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Algemene cultuurwetenschappen;
Docenten
Docent
C.J.W. Cober, MA
Overige cursussen docent
Docent
dr. D. Kersten
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. D. Kersten
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. D. Kersten
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 4  (05-04-2021 t/m 31-08-2021)
Aanvangsblok
PER 4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop van deze cursus kan de student:

  • een overzicht geven van de belangrijkste theoretische uitgangspunten van respectievelijk de hermeneutiek en de literatuursociologie;
  • methoden die uit deze twee paradigma's voortvloeien inzetten bij de bestudering van teksten uit de westerse literatuur;
  • in woord en geschrift blijk geven van een kritische en onderzoekende houding ten opzichte van de theorie en een eigen standpunt in het actuele debat over hermeneutiek en literauursociologie formuleren.
  • de in de cursus Academische Vaardigheden opgedane competenties zelfstandig inzetten bij de schriftelijke en mondelinge analyse van gegeven casussen.
Inhoud
In deze cursus bestuderen we twee theoretische paradigma’s die het actuele debat over literatuurwetenschap bepalen. In de eerste weken verdiepen we ons – voortbouwend op de cursus Analyse – in de hermeneutiek: het denken over het interpreteren van teksten en over de rol van auteur en lezer bij het toekennen van betekenis. Vervolgens bestuderen we een met de hermeneutiek ‘concurrerend’ paradigma dat de laatste decennia veel terrein heeft gewonnen: de literatuursociologie, waarin de opvatting domineert dat teksten hun betekenis en waarde krijgen in een sociaal proces van toekenning. Je leert de grondslagen van beide paradigma’s kennen en aan de hand van praktijkonderzoek leer je welke methodologische consequenties voortvloeien uit het gekozen paradigma. De uiteenlopende posities worden telkens bestudeerd in relatie tot primaire literaire teksten.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
Titel:Het leven van teksten, een inleiding tot de literatuurwetenschap.
Auteur:Kiene Brillenburg Wurth & Ann Rigney (red.)
Uitgever:Amsterdam: Amsterdam University Press.

Werkvormen
At-home PER4 gel1
AanwezigheidsplichtJa

At-home PER4 gel2
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Presentatie + verslag
Weging50
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Schriftelijk tentamen (AT HOME)
Weging50
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5