LET-ACWB100
Literary Theory: an Introduction
Course infoSchedule
Course moduleLET-ACWB100
Credits (ECTS)5
CategoryB1 (First year bachelor)
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Cultural Studies;
Lecturer(s)
Coordinator
C.J.W. Cober
Other course modules lecturer
Examiner
C.J.W. Cober
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
C.J.W. Cober
Other course modules lecturer
Lecturer
C.J.W. Cober
Other course modules lecturer
Lecturer
N. Engelen
Other course modules lecturer
Academic year2021
Period
PER 4  (11/04/2022 to 30/08/2022)
Starting block
PER 4
Course mode
full-time
Remarks-
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims

Na afloop van deze cursus kan de student:

  • een overzicht geven van de belangrijkste theoretische uitgangspunten van respectievelijk de hermeneutiek en de literatuursociologie;
  • methoden die uit deze twee paradigma's voortvloeien inzetten bij de bestudering van teksten uit de westerse literatuur;
  • in woord en geschrift blijk geven van een kritische en onderzoekende houding ten opzichte van de theorie en een eigen standpunt in het actuele debat over hermeneutiek en literauursociologie formuleren.
  • de in de cursus Academische Vaardigheden opgedane competenties zelfstandig inzetten bij de schriftelijke en mondelinge analyse van gegeven casussen.
Content
In deze cursus bestuderen we twee theoretische paradigma’s die het actuele debat over literatuurwetenschap bepalen. In de eerste weken verdiepen we ons – voortbouwend op de cursus Analyse – in de hermeneutiek: het denken over het interpreteren van teksten en over de rol van auteur en lezer bij het toekennen van betekenis. Vervolgens bestuderen we een met de hermeneutiek ‘concurrerend’ paradigma dat de laatste decennia veel terrein heeft gewonnen: de literatuursociologie, waarin de opvatting domineert dat teksten hun betekenis en waarde krijgen in een sociaal proces van toekenning. Je leert de grondslagen van beide paradigma’s kennen en aan de hand van praktijkonderzoek leer je welke methodologische consequenties voortvloeien uit het gekozen paradigma. De uiteenlopende posities worden telkens bestudeerd in relatie tot primaire literaire teksten.
Level

Presumed foreknowledge

Test information

Specifics

Required materials
Book
Title:Het leven van teksten, een inleiding tot de literatuurwetenschap.
Author:Kiene Brillenburg Wurth & Ann Rigney (red.)
Publisher:Amsterdam: Amsterdam University Press.

Instructional modes
Lecture
Attendance MandatoryYes

Seminar
Attendance MandatoryYes

Tests
Portfolio
Test weight50
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4

Minimum grade
5,5

Schriftelijk tentamen
Test weight50
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4

Minimum grade
5,5