LET-ACWB100
Inleiding Literatuurwetenschap
Cursus informatieRooster
CursusLET-ACWB100
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Algemene cultuurwetenschappen;
Docenten
Docent
J.L. Neugarten, MA
Overige cursussen docent
Examinator
dr. R.J.H. Smeets
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.J.H. Smeets
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. R.J.H. Smeets
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. R.J.H. Smeets
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 4  (08-04-2024 t/m 01-09-2024)
Aanvangsblok
PER 4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop van deze cursus kan de student:

  • een overzicht geven van verschillende theoretische uitgangspunten binnen de literatuurwetenschap;
  • literatuurwetenschappelijke methoden inzetten bij de bestudering van teksten;
  • in woord en geschrift blijk geven van een kritische en onderzoekende houding ten opzichte van de theorie en een eigen standpunt formuleren;
  • de in de cursus Academische Vaardigheden opgedane competenties zelfstandig inzetten bij de schriftelijke en mondelinge analyse van gegeven casussen.
Inhoud
In deze cursus zullen we de individuele en de collectieve aspecten van literatuur(onderzoek) met elkaar vergelijken. Daartoe bestuderen we onder andere twee theoretische paradigma’s die het debat over literatuurwetenschap bepalen: we verdiepen ons – voortbouwend op de cursus Analyse – in de hermeneutiek: het denken over het interpreteren van teksten en over de rol van auteur en lezer bij het toekennen van betekenis; maar ook bestuderen we een met de hermeneutiek ‘concurrerend’ paradigma dat de laatste decennia veel terrein heeft gewonnen: de literatuursociologie, waarin de opvatting domineert dat teksten hun betekenis en waarde krijgen in een sociaal proces van toekenning. Is het de auteur, de lezer, of de maatschappij die bepaalt wat een literair werk betekent? We zullen dus het spanningsveld tussen het persoonlijke en het maatschappelijke onderzoeken, met betrekking tot literatuur en literatuurwetenschap.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
Ook via de Universiteitsbibliotheek beschikbaar
Titel:Het leven van teksten, een inleiding tot de literatuurwetenschap.
Auteur:Kiene Brillenburg Wurth & Ann Rigney (red.)
Uitgever:Amsterdam: Amsterdam University Press.
Literatuur
Overige literatuur zal via Brightspace beschikbaar worden gemaakt

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Portfolio
Weging50
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Schriftelijk tentamen (DIGI-CIRRUS)
Weging50
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5