LET-ACWB100
Literary Theory: an Introduction
Course infoSchedule
Course moduleLET-ACWB100
Credits (ECTS)5
CategoryB1 (First year bachelor)
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Cultural Studies;
Lecturer(s)
Lecturer
J.L. Neugarten, MA
Other course modules lecturer
Examiner
dr. R.J.H. Smeets
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. R.J.H. Smeets
Other course modules lecturer
Coordinator
dr. R.J.H. Smeets
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. R.J.H. Smeets
Other course modules lecturer
Academic year2023
Period
PER 4  (08/04/2024 to 01/09/2024)
Starting block
PER 4
Course mode
full-time
Remarks-
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims

Na afloop van deze cursus kan de student:

  • een overzicht geven van verschillende theoretische uitgangspunten binnen de literatuurwetenschap;
  • literatuurwetenschappelijke methoden inzetten bij de bestudering van teksten;
  • in woord en geschrift blijk geven van een kritische en onderzoekende houding ten opzichte van de theorie en een eigen standpunt formuleren;
  • de in de cursus Academische Vaardigheden opgedane competenties zelfstandig inzetten bij de schriftelijke en mondelinge analyse van gegeven casussen.
Content
In deze cursus zullen we de individuele en de collectieve aspecten van literatuur(onderzoek) met elkaar vergelijken. Daartoe bestuderen we onder andere twee theoretische paradigma’s die het debat over literatuurwetenschap bepalen: we verdiepen ons – voortbouwend op de cursus Analyse – in de hermeneutiek: het denken over het interpreteren van teksten en over de rol van auteur en lezer bij het toekennen van betekenis; maar ook bestuderen we een met de hermeneutiek ‘concurrerend’ paradigma dat de laatste decennia veel terrein heeft gewonnen: de literatuursociologie, waarin de opvatting domineert dat teksten hun betekenis en waarde krijgen in een sociaal proces van toekenning. Is het de auteur, de lezer, of de maatschappij die bepaalt wat een literair werk betekent? We zullen dus het spanningsveld tussen het persoonlijke en het maatschappelijke onderzoeken, met betrekking tot literatuur en literatuurwetenschap.
Level

Presumed foreknowledge

Test information

Specifics

Required materials
Book
Ook via de Universiteitsbibliotheek beschikbaar
Title:Het leven van teksten, een inleiding tot de literatuurwetenschap.
Author:Kiene Brillenburg Wurth & Ann Rigney (red.)
Publisher:Amsterdam: Amsterdam University Press.
Literature
Overige literatuur zal via Brightspace beschikbaar worden gemaakt

Instructional modes
Lecture
Attendance MandatoryYes

Seminar
Attendance MandatoryYes

Tests
Portfolio
Test weight50
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4

Minimum grade
5,5

Schriftelijk tentamen (DIGI-CIRRUS)
Test weight50
Test typeDigital exam with CIRRUS
OpportunitiesBlock PER 4, Block PER 4

Minimum grade
5,5