LET-ACWB106
Academische Vaardigheden
Cursus informatieRooster
CursusLET-ACWB106
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Algemene cultuurwetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. A.P.H. Geurts
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.P.H. Geurts
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.P.H. Geurts
Overige cursussen docent
Examinator
dr. A.P.H. Geurts
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 1-PER 2  (30-08-2021 t/m 30-01-2022)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAllleen toegankelijk voor ACW- en Premasterstudenten
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kunnen studenten: 
 1. De wetenschappelijke waarde en relevantie van bronnen vaststellen, onder andere door deze samen te vatten, te parafraseren en hun hoofdvragen uit te lichten;
 2. Een kort onderzoek ontwerpen en uitvoeren binnen de voorwaarden die door de cursus bepaald worden;
 3. Rapporteren over de resultaten van hun onderzoeksprojecten in de vorm van een academisch essay dat zich kenmerkt door een heldere structuur, het gepast formele taalgebruik, foutloze spelling en interpunctie, een gepaste layout en een perfecte annotatie van bronnen volgende de richtlijnen van MLA;
 4. Relatief eenvoudige argumenten presenteren op een heldere en logische manier;
 5. Een groepspresentatie die gebruik maakt van audiovisuele hulpmiddelen ontwerpen, voorbereiden en uitvoeren;
 6. Constructieve feedback op essays en presentaties van peers geven, ontvangen en verwerken;
 7. Hun werk organiseren en archiveren, deadlines respecteren en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen functioneren.
Inhoud
De cursus heeft vier aandachtsgebieden:
 • Strategisch lezen: het verwerken van lange en wetenschappelijke teksten door een doelgerichte en kritische leeshouding.
 • Heuristiek: het formuleren van zoektermen en zoekstrategieën, en de omgang met zoekmachines en databases, als voorbereiding op een wetenschappelijk onderzoek.
 • Academisch schrijven: het ontwikkelen van een wetenschappelijke vraagstelling, het opzetten van een betoog, en het aanwenden van een correcte schrijfwijze en bronvermelding.
 • Mondeling presenteren: het voorbereiden en uitvoeren van een presentatie over een wetenschappelijk onderwerp. 
Tijdens deze cursus schrijf je een zogenaamd interdisciplinair essay, aan de hand van de vaardigheden die je bij de cursus Academische Vaardigheden opdoet. Het werkproces en de vorm van het essay worden bij Academische Vaardigheden beoordeeld; de inhoud wordt inhoudelijk beoordeeld bij History of the Western Arts 1. Premasterstudenten schrijven een essay dat losstaat van History of the Western Arts, maar verder voldoet aan alle eisen die in deze cursus aan het doen van onderzoek en het rapporteren van resultaten gesteld worden.
 
In groepsverband presenteer je de resultaten van een wetenschappelijk onderzoek dat een inhoudelijke koppeling heeft met de cursus History of the Western Arts 2. Het interdisciplinaire essay van díe cursus schrijf je tijdens Academische vaardigheden zelfstandig en maakt geen deel uit van de beoordeling. Zowel vorm als inhoud worden bij History of the Western Arts 2 beoordeeld.

Bij zowel de schrijf- als mondelinge vaardighedentraining speelt peerfeedback een centrale rol. Zowel de peerfeedback als je eigen deelopdrachten worden samen in een portfolio beoordeeld.


 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
ISBN:9789046906347
Titel:Handboek Academisch Schrijven
Auteur:Joy de Jong
Uitgever:Bussum: Coutinho, 2018
Druk:2
Boek
N.B. Eerdere edities zijn onbruikbaar. Tevens en goedkoper verkrijgbaar als e-book. Dit is ook typisch een boek dat je prima uit de bib kunt lenen, want het veroudert. Dat geldt níet voor De Jong,
ISBN:9781603292627
Titel:MLA Handbook: Eight Edition
Uitgever:New York: MLA, 2016
Druk:8

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Essay
Weging50
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5

Presentatie
Weging50
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Portfolio
Weging0
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5