LET-ACWB110
Gender en de kunsten
Cursus informatieRooster
CursusLET-ACWB110
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Algemene cultuurwetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. A.P.H. Geurts
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.P.H. Geurts
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.P.H. Geurts
Overige cursussen docent
Examinator
dr. A.P.H. Geurts
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 4  (05-04-2021 t/m 31-08-2021)
Aanvangsblok
PER 4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus kan de student:
  • het begrip 'gender' vanuit een interdisciplinair perspectief toepassen in analyses van media, kunst en cultuur;
  • met behulp van de aangereikte theoretische benaderingen de rol van gender in de productie en receptie van kunst en cultuur afleiden en evalueren;
  • met behulp van de aangereikte theorie en denkwijzen reflecteren op de rol van gender in de vorming van kennis, cultuur en identiteit;
  • de representatie van gender kritisch benaderen en een theoretisch gefundeerd oordeel vormen over het functioneren van gender in relatie tot kunst, cultuur en media;
  • schriftelijk verslag doen van zelfstandig uitgevoerd onderzoek.
Inhoud
Deze inleidende cursus genderstudies ACW schenkt aandacht aan de rol van gender in media, kunst en cultuur. Genderstudies richt zich op de sociaal-culturele betekenissen die aan sekseverschillen worden toegekend. Mannelijkheid noch vrouwelijkheid liggen vast, maar worden steeds opnieuw ge(re)produceerd; de kunsten, de media en populaire cultuur spelen hierin een belangrijke rol. Hoe verhoudt de representatie van vrouwelijkheid zich tot de representatie van mannelijkheid en welke rol spelen andere identiteitsfactoren zoals ras/etniciteit, seksualiteit en religie daarin? Is er een vrouwelijke, mannelijke, trans of queer esthetiek? Welke rol speelt gender in de productie en receptie van kunst en cultuur en hoe kunnen we rekenschap geven van de vele assen van verschil en ongelijkheid die elkaar steeds doorkruisen? Vanuit deze en andere vragen wordt er gekeken naar literatuur, muziek, dans, theater, film, media en beeldende kunst, en wordt er gereflecteerd op de belangrijkste cultuurwetenschappelijke debatten en theorie├źn in het denken over gender, cultuur en identiteit.
Niveau

Voorkennis
In de cursus Gender en de kunsten wordt kennis uit de cursus Cultural Theory verondersteld. Als je deze cursus niet afgerond hebt voordat je aan Gender en de kunsten begint, wordt aangeraden de volgende interessante, korte en betaalbare boekjes te bestuderen:
  1. Catherine Belsey. Poststructuralism: A Very Short Introduction. Oxford UP, 2002. ISBN: 9780192801807.   OR   Jonathan Culler. Literary Theory: A Very Short Introduction (Second Edition). Oxford UP, 2011. ISBN: 9780199691340.
  2. Robert J.C. Young. Postcolonialism: A Very Short Introduction (Second Edition). Oxford UP, 2020. ISBN: 9780198856832.
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
Titel:Handboek genderstudies in media, kunst en cultuur
Auteur:Rosemarie Buikema en Liedeke Plate (eds.)
Uitgever:Bussum: Coutinho, 2015
Druk:2
Artikelen
worden later bekend gemaakt
Titel:Artikelen

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
De cursus bestaat uit interactieve hoorcolleges plus enkele filmvertoningen. Van studenten wordt een actieve houding en deelname aan de discussie verwacht. Ter voorbereiding op de colleges dien je de teksten te hebben gelezen en de opdrachten te hebben gedaan. Deze opdrachten bereid je veelal voor in groepsverband.

Toetsen
Portfolio
Weging50
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

werkstuk
Weging50
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5