LET-ACWB110
Gender en de kunsten
Cursus informatieRooster
CursusLET-ACWB110
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Algemene cultuurwetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. A.P.H. Geurts
Overige cursussen docent
Examinator
dr. A.P.H. Geurts
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.P.H. Geurts
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.P.H. Geurts
Overige cursussen docent
Docent
S. Kroonenberg
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 4  (11-04-2022 t/m 30-08-2022)
Aanvangsblok
PER 4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus kan de student:
 • het begrip 'gender' vanuit een interdisciplinair perspectief uitleggen en toepassen in analyses van media, kunst en cultuur;
 • ideeën en ervaringen op het gebied van gender in de media, kunsten en cultuur uitwisselen met anderen op een open, (zelf)kritische en daardoor productieve wijze;
 • met behulp van de aangereikte theoretische benaderingen de rol van gender in de productie en receptie van de kunsten, media en andere cultuurproducten afleiden en evalueren;
 • met behulp van de aangereikte theorie en denkwijzen reflecteren op de rol van gender in de vorming van kennis, cultuur en identiteit;
 • de representatie van gender kritisch benaderen en een theoretisch gefundeerd oordeel vormen over het functioneren van gender in relatie tot kunst, cultuur en media;
 • schriftelijk verslag doen van een kort, zelfstandig uitgevoerd onderzoek.
Inhoud

Deze cursus biedt een introductie in culturele genderstudies, met speciale aandacht voor de rol van gender in de media en de kunsten, maar ook voor gender in het dagelijks leven en in onze culturen meer in het algemeen. Het vakgebied genderstudies onderzoekt de socioculturele betekenissen die we aan seksuele verschillen hechten, en bestudeert de ingewikkelde interacties tussen gender en andere identiteitsparameters zoals 'ras', 'klasse' en 'seksualiteit'.  Mannelijkheid en vrouwelijkheid liggen niet vast, maar worden voortduren ge(her)produceerd. De kunsten en andere mediauitdrukkingen spelen hier een belangrijke rol in.

In het bijzonder zullen we in deze cursus aandacht besteden aan:

 1. Wat is gender?
 2. Hoe vormt het 'genderen' van kunstenaars en andere mensen in de kunst- en mediawereld hun kennis, hun agency (vrijheid, handelingspotentieel) en hun toegang tot instituties, canons en publieken? En andersom: de toegang van publieken tot bepaalde kunstenaars? En kan een subalterne/onderdrukte sociale positie wellicht ook intellectuele of artistieke voordelen hebben?
 3. Hoe worden mannen, vrouwen en anderen in kunst en media gerepresenteerd/geportretteerd? Hoe nodigen ze hun publiek uit om naar mensen te kijken die anders zijn dan het publiek zelf? En welke invloed hebben andere factoren die iemands sociale positie bepalen - validisme (ableism), racialisering, seksueel gedrag, genderpresentatie, religie, rijkdom... - op deze representaties?
 4. Wat betekenen mannelijkheid en vrouwelijkheid voor verschillende mensen? Hoe komen angst voor en nieuwsgierigheid naar deze genderstijlen terug in media en kunst? En wat doet het publiek er vervolgens mee?

Deze cursus behandelt zulke kwesties aan de hand van tekst, muziek, theater, beeldende kunst, tijdelijke en permanente lichaamsmodificatie en andere culturele uitingen, zowel in 'serieuze' als 'populaire' kunst. De focus ligt hierbij op West-Europa en Noord-Amerika maar we gebruiken ook een groeiend aantal theorieën en casussen uit andere werelddelen. Hierbij kunnen we jullie hulp zeer gebruiken. Hoe dan ook zul je kennismaken met een aantal van de belangrijkste concepten en debatten van de afgelopen decennia over de relatie tussen gender en de kunsten.

Niveau

Voorkennis
In de cursus Gender en de kunsten wordt kennis uit de cursus Cultural Theory of uit de themacursus van de minor Gender and Diversity verondersteld. Als je geen van deze cursussen afgerond hebt voordat je aan Gender en de kunsten begint, wordt aangeraden de volgende interessante, korte en betaalbare boekjes te bestuderen:
 1. Catherine Belsey. Poststructuralism: A Very Short Introduction. Oxford UP, 2002. ISBN: 9780192801807.   OF   Jonathan Culler. Literary Theory: A Very Short Introduction (Second Edition). Oxford UP, 2011. ISBN: 9780199691340.
 2. Robert J.C. Young. Postcolonialism: A Very Short Introduction (Second Edition). Oxford UP, 2020. ISBN: 9780198856832.
Toetsinformatie

Bijzonderheden
Hoewel deze cursus gecategoriseerd is als 'hoorcollege', zal het werk in de collegezaal grotendeels bestaan uit discussie in grotere en kleinere groepen.
Verplicht materiaal
Boek
Je mag ook de Engelstalige versie gebruiken: Doing Gender in Media, Art and Culture (Routledge).
Titel:Handboek genderstudies in media, kunst en cultuur
Auteur:Rosemarie Buikema en Liedeke Plate (eds.)
Uitgever:Bussum: Coutinho, 2015
Druk:2
Artikelen
Zie cursushandleiding: zowel primaire als secundaire literatuur. De meeste bronnen worden beschikbaar gemaakt door de docent. Daarnaast kan worden gevraagd dat je één film, literair boek of bijv. Netflixabonnement van een maand aanschaft.

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
De cursus bestaat uit interactieve hoorcolleges plus enkele filmvertoningen. Van studenten wordt een actieve houding en deelname aan de discussie verwacht. Ter voorbereiding op de colleges dien je de teksten te hebben gelezen en de opdrachten te hebben gedaan. Deze opdrachten bereid je veelal voor in groepsverband.

Toetsen
Portfolio
Weging50
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

werkstuk
Weging50
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5