LET-ACWB110
Gender en de kunsten
Cursus informatieRooster
CursusLET-ACWB110
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Algemene cultuurwetenschappen;
Docenten
Docent
dr. K. Iannantuono
Overige cursussen docent
Examinator
dr. S. Kroonenberg
Overige cursussen docent
Docent
dr. S. Kroonenberg
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. S. Kroonenberg
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S. Kroonenberg
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 4  (08-04-2024 t/m 01-09-2024)
Aanvangsblok
PER 4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na succesvolle afronding van deze cursus kun je:

 1. uitleggen wat 'gender' kan betekenen in de verschillende aangereikte theoretische tradities;
 2. analyseren en kritisch evalueren hoe het 'genderen' van makers en publieken de kunst- en mediawereld in alle stadia van het maak-/receptieproces beïnvloeden;
 3. vanuit intersectioneel perspectief analyseren en kritisch evalueren hoe de kunsten en andere cultuuruitingen, zowel in de media als het leven van alledag, mannen, vrouwen en anderen representeren;
 4. verschillende genderstijlen (incl. verschillende vormen van mannelijkheid en vrouwelijkheid) onderscheiden en herkennen in het dagelijks leven en in kunst- en mediauitingen, en een begrip cultiveren voor zowel de onzekerheden als creativiteit die met deze stijlen gepaard gaan;
 5. ideeën en ervaringen op het gebied van gender in de media, kunsten en dagelijkse cultuur uitwisselen met anderen op een open, (zelf)kritische en constructieve wijze;
 6. schriftelijk verslag doen van een kort, op wetenschappelijke en zelfstandige wijze uitgevoerd onderzoek naar punt 2, 3 of 4.
Inhoud

Deze cursus biedt een introductie in culturele genderstudies, met speciale aandacht voor de rol van gender in de media en de kunsten, maar ook voor gender in het dagelijks leven en in onze culturen meer in het algemeen. Het vakgebied genderstudies onderzoekt de socioculturele betekenissen die we aan seksuele verschillen hechten, en bestudeert de ingewikkelde interacties tussen gender en andere identiteitsparameters zoals 'ras', 'klasse', lichamelijke en geestelijke gesteldheid ('gezondheid', 'ability') en seksualiteit. Mannelijkheid en vrouwelijkheid liggen niet vast, maar worden voortduren ge(her)produceerd. De kunsten en andere mediauitdrukkingen spelen hier een belangrijke rol in.

In het bijzonder zullen we in deze cursus aandacht besteden aan:

 1. Wat is gender?
 2. Hoe vormt het 'genderen' van kunstenaars en andere mensen in de kunst- en mediawereld hun kennis, hun agency (vrijheid, handelingspotentieel) en hun toegang tot instituties, canons en publieken? En andersom: de toegang van publieken tot bepaalde kunstenaars? En kan een subalterne/onderdrukte sociale positie wellicht ook intellectuele of artistieke voordelen hebben?
 3. Hoe worden mannen, vrouwen en anderen uitgebeeld? Hoe nodigen kunst en andere media hun publiek uit om naar mensen te kijken die anders zijn dan het publiek zelf? En welke invloed hebben andere factoren die iemands sociale positie bepalen - validisme (ableism), racialisering, seksueel gedrag, genderpresentatie, religie, rijkdom... - op deze representaties?
 4. Wat betekenen mannelijkheid en vrouwelijkheid voor verschillende mensen? Hoe komen angst voor en nieuwsgierigheid naar deze genderstijlen terug in media en kunst? En wat doet het publiek er vervolgens mee?

Deze cursus behandelt deze vier kwesties aan de hand van tekst, muziek, (dans)theater, beeldende kunst, tijdelijke en permanente lichaamsmodificatie en andere culturele uitingen, zowel in 'serieuze' als 'populaire' kunst, inclusief ons alledaagse taalgebruik. De focus ligt hierbij op Nederland en West-Europa maar we gebruiken ook een groeiend aantal theorieën en casussen uit andere werelddelen. Hierbij kunnen we jullie hulp zeer gebruiken. Hoe dan ook zul je kennismaken met een aantal van de belangrijkste concepten en debatten van de afgelopen decennia over de relatie tussen gender en de kunsten.

Niveau

Voorkennis

Kennis uit de ACS/ACW-cursus Cultural Theory of  de themacursus uit de Letterenfacultaire Genderminor wordt bekend verondersteld in deze cursus. Als je geen van beide hebt afgerond voordat je aan Gender en de kunsten begint, raden we aan dat je een korte introductie op critical theory leest; bijvoorbeeld een van de volgende zeer interessante, korte en goedkope boekjes:

 • Catherine Belsey. Poststructuralism: A Very Short Introduction. Oxford UP, 2002. ISBN: 9780192801807.
 • OF Jonathan Culler. Literary Theory: A Very Short Introduction . Second edition, Oxford UP, 2011. ISBN: 9780199691340.
 • OF Robert J.C. Young. Postcolonialism: A Very Short Introduction. Second edition. Oxford UP, 2020. ISBN: 9780198856832.
 • OF Stuart Sim and Boris Van Loon. Introducing Critical Theory. Icon Books, 2004.
Toetsinformatie

Bijzonderheden
Het werk in de collegezaal zal grotendeels bestaan uit discussie in grotere en kleinere groepen.
Verplicht materiaal
Boek
Kosten: ca. 45 euro (bij het maken van deze studiegids). Je mag ook de Engelstalige versie gebruiken: Doing Gender in Media, Art and Culture (Routledge, 2e editie).
Titel:Handboek genderstudies in media, kunst en cultuur
Auteur:Rosemarie Buikema en Liedeke Plate (eds.)
Uitgever:Bussum: Coutinho, 2015
Druk:2
Artikelen
Zie cursushandleiding: naast het boek zullen de docenten aanvullende primaire en secundaire bronnen beschikbaar maken. Daarnaast kan worden gevraagd dat je één film, literair boek of bijv. Netflixabonnement van een maand aanschaft.
Kosten:10,00

Werkvormen
werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Portfolio
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5