LET-ACWB201
Kunstkritiek
Cursus informatieRooster
CursusLET-ACWB201
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Algemene cultuurwetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. D. Kersten
Overige cursussen docent
Examinator
dr. D. Kersten
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. D. Kersten
Overige cursussen docent
Docent
dr. D. Kersten
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.M. Wolthuis
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 1-PER 2  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus kan je:
  1. Zelfstandig een actuele kunstuiting contextualiseren, duiden en beoordelen;
  2. Onderscheid maken tussen verschillende kunstjournalistieke genres, publicatiemedia en doelgroepen en dit toepassen in de kritiek;
  3. Zowel je academische theoretische kennis als je analytische vaardigheden inzetten bij de waardering van hedendaagse kunst en de inzichten die dat oplevert toegankelijk maken voor een niet-academisch publiek;
  4. Een eigen positie bepalen en verwoorden in het (internationale) maatschappelijke debat over de status, waarde en taak van de kunstkritiek, specifiek vanuit het perspectief van een cultuurwetenschapper.
Inhoud
Deze cursus is een aanvulling op en verdieping van de ACW-cursussen History of the Western Arts en Analyse van Muziek, Tekst en Beeld. We gaan ook dieper in op de in het mentoraat begonnen discussie over het unieke karakter van de cultuurwetenschap, onder andere door samen na te denken over kwesties als de taak van de kunstcriticus, de waarde van academisch ontwikkelde expertise en de vertaling van deze kennis in op een algemeen publiek gerichte kunstjournalistieke genres. Daarbij leer je zelf enkele van die genres beoefenen, zowel in geschreven teksten als in video-essays en vlogs.

In deze cursus analyseer je de inhoud en de vorm van een kunstwerk. Je houdt rekening met de omstandigheden waarin het werk wordt uitgevoerd, opgevoerd en/of vertoond. Op die manier leer je op kunst reflecteren en kritisch kijken naar (meer of minder bepalende) factoren bij de productie, distributie, receptie en ervaring van kunst. Door kunstuitingen in verschillende disciplines te bestuderen, vergroot je je repertoirekennis en ben je in staat om in het vervolg van je opleiding die kennis in te zetten om nieuwe ideeën en inzichten te toetsen, dit alles in een toegankelijk betoog te presenteren, en je zodoende als cultuurwetenschapper verder te ontwikkelen. De cursus kan ook helpen bij het maken van keuzes voor je professionele leven ná de bachelor/ master: er komen ook gastdocenten uit de kunstkritiek en de cultuursector meer in het algemeen langs in college.

Kunstkritiek is een majorcursus van de opleiding Algemene Cultuurwetenschappen en onderdeel van het premastertraject van de masters Kunst- en Cultuurwetenschappen. Als je het vak volgt als onderdeel van een minor of als elective, hou er dan rekening mee dat je zal worden gevraagd om uitingen in verschillende kunstdisciplines te beoordelen. De analytische vaardigheden die daarvoor nodig zijn worden in de cursus niet apart getraind. Een bezoek aan een voorstelling is een verplicht onderdeel van de cursus.
Niveau

Voorkennis
Je hebt analytische vaardigheden nodig voor de duiding van uitingen in verschillende kunstdisciplines (film, literatuur, theater, beeldende kunst, muziek). Kunsthistorische kennis, zoals opgebouwd tijdens History of the Western Arts, zal je helpen bij het contextualiseren van kunstwerken die je moet recenseren.
Toetsinformatie
De cursusdoelen worden getoetst met:
  • drie individuele kunstkritieken (samen 65% van het eindcijfer);
  • een groepsvlog of video-essay (25%);
  • een zelfreflectie (10%).
Daarnaast verzamel je een aantal wekelijkse schrijfopdrachten in de loop van de cursus: deze moeten voldoende zijn.
Bijzonderheden

Aanbevolen materiaal
Boek
Dit boek hoef je niet verplicht aan te schaffen, maar voor wie verder wil in de kunstkritiek, is het handig om het in z'n geheel te hebben. Het leesmateriaal van de cursus wordt via Brightspace beschikbaar gemaakt.
ISBN:9780500291573
Titel:How to Write About Contemporary Art
Auteur:Gilda Williams
Uitgever:Thames & Hudson

Werkvormen
Hoorcollege/werkcollege incl. film
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Hoor- en werkcolleges over kunstkritiek en kunstjournalistiek schrijven, met wekelijks filmvertoningen. Gezamenlijk bezoek aan enkele kunstuitingen maakt deel uit van het cursusprogramma. Deelname aan deze excursies is verplicht.

Toetsen
Portfolio
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5