LET-ACWB206
Podiumcultuur
Cursus informatieRooster
CursusLET-ACWB206
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Algemene cultuurwetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. C.C.J. van Eecke
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.C.J. van Eecke
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. C.C.J. van Eecke
Overige cursussen docent
Examinator
dr. C.C.J. van Eecke
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 2  (08-11-2021 t/m 30-01-2022)
Aanvangsblok
PER 2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus zal de student:
 
  1. Inzicht hebben in theatraliteit als een centraal concept om podiumcultuur in de breedste zin te analyseren
  2. Inzicht hebben in een aantal belangrijke manieren waarop teksten en praktijken worden geadapteerd doorheen de tijd, of tussen verschillende media (bijvoorbeeld in een film gebaseerd op een toneelstuk).
  3. Beschikken over een conceptueel en analytisch instrumentarium om podiumcultuur te begrijpen en kritisch te analyseren, en om praktijken en stijlfiguren te benoemen
  4. Begrijpen hoe een specifieke voorstelling (binnen elk aspect van de podiumcultuur) kan worden begrepen als een reflectie van/over de cultuur waarin ze tot stand komt
  5. Vertrouwd zijn met een aantal theoretische basisteksten uit het vakgebied.
  6. In staat zijn om de verworven inzichten zelfstandig toe te passen in een kritisch opstel over een aspect van podiumcultuur.
  7. Weten welk soort vragen men hoort te stellen wanneer men geconfronteerd wordt met een aspect van de podiumcultuur en in welke verschillende richtingen naar relevante antwoorden op die vragen kunnen worden gezocht.
 
 
Inhoud
Podiumcultuur gaat over meer dan het traditionele theater. Opvoeringen vinden niet alleen plaats in een schouwburg: de publieke ruimte zelf kan worden gezien als een theater – denk maar aan het theater van de politiek, maar ook straattheater, performance art, film, muziekconcerten, en reality-tv. In elk van deze sferen vinden allerhande opvoeringen plaats, worden rollen gespeeld, en worden teksten of verhalen voor een publiek (of voor onszelf) gebracht. De wereld is een schouwtoneel: wat betekent dat voor de kunsten, maar ook voor de maatschappij?
In de cursus zullen we de opbouw en vorm van een aantal primaire teksten bestuderen, onder meer stukken van Molière en Oscar Wilde, maar ook het werk van Christoph Schlingensief en het publieke en politieke theater van de Barok. Daarnaast bekijken we een aantal films waarin verschillende vormen van podiumcultuur centraal staan. We zullen onderzoeken op welke manier hedendaagse vormen van theatraliteit vaak adaptaties zijn van oudere praktijken, klassieke teksten, of traditionele speelvormen, en waarom precies deze (en niet andere) vormen of teksten vandaag opnieuw worden aangegrepen. Doorheen de cursus wordt constant verwacht dat teksten worden begrepen in hun historische context en in relatie tot hedendaagse praktijken.
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Artikelen/teksten ter inzage
Er is een verplichte leeslijst met (selecties uit) primaire en secundaire literatuur. Er wordt ook verwacht dat de studenten een aantal films bekijken. Leesmateriaal wordt beschikbaar gesteld via Brightspace of kan eenvoudig via de bibliotheek (digitaal) worden geraadpleegd.

Werkvormen
Hoorcollege/werkcollege incl. film
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Hoor- werkcolleges en wekelijkse filmvertoning. In het cursusprogramma is ook een gezamenlijk bezoek aan een theatervoorstelling opgenomen. Deelname aan deze excursie is verplicht.

Toetsen
Portfolio
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5