LET-ACWB208
Literatuur en ideologie
Cursus informatieRooster
CursusLET-ACWB208
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Algemene cultuurwetenschappen;
Docenten
Coördinator
prof. dr. M.J.G. Depourcq
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. M.J.G. Depourcq
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. M.J.G. Depourcq
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. M.J.G. Depourcq
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 3  (25-01-2021 t/m 04-04-2021)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kun je:
  • waarden en ideologie in literatuur en het kritische discours daarover identificeren;
  • diverse theoretische modellen om de ideologische dimensie van literatuur te bestuderen uitleggen, aan de hand van geschikte voorbeelden;
  • ideologische verschijnselen in literatuur analyseren, gebruikmakend van een geschikte onderzoeksmethode;
  • onder begeleiding een onderzoeksobject afbakenen, een onderzoeksvraag formuleren, en in redelijke mate van zelfstandigheid een klein onderzoek naar literatuur en ideologie uitvoeren.
Inhoud
Op 10 mei 1933 verbrandden de nazi’s op de Bebelplatz te Berlijn meer dan 20.000 boeken omdat ze getuigden van een ‘on-Duitse geest’. Een paar jaar eerder schreef een priester in een brief aan de Vlaamse auteur Gerard Walschap dat diens laatste boek ‘in mijn kachel ligt te branden’ omdat hij het door en door onkatholiek en verdorven achtte. En op 2 december 1988 ging in Bolton een exemplaar van The Satanic Verses van Salman Rushdie in vlammen op bij een manifestatie tegen het blasfemisch geachte boek. Deze drie gebeurtenissen maken duidelijk dat literatuur en ideologie moeilijk van elkaar kunnen worden gescheiden.

In deze cursus onderzoeken we die relatie. Specifiek ontwikkel je de vaardigheden die nodig zijn om de ideologische aspecten van romans en het discours daarover te bestuderen. De cursus begint met het bespreken van diverse theorieën en modellen uit de narratologie en de discoursanalyse waarmee normen en waarden van romans en hun lezers kunnen worden bestudeerd. Vervolgens worden die methoden en theorieën gebruikt bij de gezamenlijke analyse van een reeks literaire werken uit de twintigste en eenentwintigste eeuw, en pas je een beredeneerde selectie daarvan toe in een individueel mini-onderzoek.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Interactieve hoorcolleges en werkcolleges. Studenten lezen teksten, doen opdrachten, en dragen actief bij aan de colleges.

Toetsen
Portfolio
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5