LET-ACWB700
Veldonderzoek cultuur
Cursus informatieRooster
CursusLET-ACWB700
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Algemene cultuurwetenschappen;
Docenten
Examinator
M.S. van Leendert
Overige cursussen docent
Docent
M.S. van Leendert
Overige cursussen docent
Docent
dr. E.M. van Meerkerk
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. E.M. van Meerkerk
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. E.M. van Meerkerk
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 3-PER 4  (30-01-2023 t/m 03-09-2023)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingKeuzepakket Cultuur en beleid
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kan de student
  • een casus uit het culturele veld beschrijven;
  • kwalitatieve onderzoeksmethoden zoals interviews, focusgroepen en observaties op de juiste wijze toepassen in eigen onderzoek;
  • in een team een kwalitatief veldonderzoek opzetten en uitvoeren en de taken hiertoe verdelen.
Inhoud
In deze cursus maak je kennis met verschillende methodes van kwalitatief onderzoek. Je oefent met deze methodes aan de hand van casussen uit het Nederlandse culturele veld en leert zo de juiste methode bij de juiste vraag en casus te kiezen en deze methode op de juiste manier uit te voeren. Aan bod komen in ieder geval interviews, focusgroep-gesprekken en observaties. Je verzamelt materiaal in het culturele veld en analyseert deze data met behulp van de kwalitatieve onderzoekssoftware Atlas.ti. Je werkt samen met je medestudenten, verdeelt onderling taken en geeft elkaar feedback.
Niveau
B2
Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden
 
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Titel:Zowel aangeboden als zelf te zoeken literatuur

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Het betreft: werkcolleges, collegevoorbereiding via blackboard, symposium.

Opmerking
Periode 3: 1 werkcollege van 2 uur
Periode 4: 2 werkcolleges van 2 uur

Toetsen
Participatie
Weging0
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
V

Paper 1
Weging34
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Paper 2
Weging33
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Paper 3
Weging33
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5