LET-ACWB701
Cultuur en Politiek
Cursus informatieRooster
CursusLET-ACWB701
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Algemene cultuurwetenschappen;
Docenten
Docent
J.K. Harings, MA
Overige cursussen docent
Examinator
dr. E.M. van Meerkerk
Overige cursussen docent
Docent
dr. E.M. van Meerkerk
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. E.M. van Meerkerk
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. E.M. van Meerkerk
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 3  (30-01-2023 t/m 09-04-2023)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingKeuzepakket Cultuur en beleid
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kan de student:
  • op grond van kennis van de belangrijkste ontwikkelingen uit de geschiedenis van het Nederlandse cultuurbeleid de achterliggende motieven van het beleid in beleidsdocumenten benoemen;
  • casussen uit het cultuurbeleid met behulp van kennis van de beleidspraktijk en relevante theorieën analyseren;
  • een gefundeerde mening vormen over actuele ontwikkelingen in het cultuurbeleid.
Inhoud
In de cursus Cultuur en politiek verdiep je je in de relatie tussen de overheid en de kunsten. Waarom subsidiëren de rijksoverheid, provincies en gemeenten kunst en cultuur? Hoe is de culturele sector georganiseerd? Wat is de functie van cultuurfondsen, en welke rol speelt de Raad voor Cultuur? Ook verdiep je je in het publieke debat over (subsidiëring van) kunst en cultuur. Heeft kunst vooral een intrinsieke waarde of meer een maatschappelijke of economische waarde? Welke vooronderstellingen over wat goede kunst is, wie het publiek ervan is en wat de effecten zijn van het deelnemen aan kunst en cultuur kun je destilleren uit dit debat?
Je maakt kennis met de actoren binnen het veld van de gesubsidieerde cultuur: politici, beleidsmakers, fondsen en adviesorganen, kunstenaars, culturele instellingen en het publiek. Je verkrijgt inzicht in het cultuurbeleid in Nederland en daarbuiten, in heden en verleden. Je kent de belangrijkste theorievorming rondom het beleid ten aanzien van kunst en cultuur. Je leert cultuurbeleid op een kritische wijze bestuderen en je in het actuele debat over cultuur en politiek positioneren.
Niveau
B2
Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden
 
Verplicht materiaal
Internet pagina's
Titel:Tijdens de cursus verstrekte (online) artikelen en beleidsdocumenten
Boek
ISBN:9789462986251
Titel:Cultural Policy in the Polder. 25 Years Dutch Cultural Policy Act
Auteur:Edwin van Meerkerk, Quirijn Lennert van den Hoogen (eds)
Uitgever:Amsterdam University Press
Druk:1
Kosten:25,95

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Het betreft hoor- en werkcolleges, discussie en werkgroepvoorbereiding via blackboard en presentaties van zelfgeschreven opiniestukken.

Toetsen
Take-home tentamen (deadline)
Weging70
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Portfolio
Weging30
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5