LET-ACWM1605
Cultureel ondernemerschap
Cursus informatieRooster
CursusLET-ACWM1605
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Algemene cultuurwetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. E.M. van Meerkerk
Overige cursussen docent
Docent
dr. E.M. van Meerkerk
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. E.M. van Meerkerk
Overige cursussen docent
Examinator
dr. E.M. van Meerkerk
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 3  (31-01-2022 t/m 10-04-2022)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop van deze cursus kan de student:

  • de paradigmata van wetenschappelijke studies achterhalen en benoemen;
  • een relevante casus voor het toetsen van concepten uit wetenschappelijke literatuur selecteren;
  • het vertoog over cultureel ondernemerschap analyseren volgens de methode van de Critical Discourse Analysis;
  • op basis van eigen vooronderzoek een toetsbare hypothese formuleren.
Inhoud
In de jaren 1990 introduceerde staatssecretaris Rick van der Ploeg de toen nog nieuwe term ‘cultureel ondernemerschap’ in het Nederlandse cultuurbeleid. Sindsdien is het belang van cultuurmanagement en een goede bedrijfsvoering steeds verder toegenomen. Het voorlopige eindpunt van de ontwikkeling was dat het onder staatssecretaris Halbe Zijlstra tot een van de belangrijkse criteria voor overheidssubsidie werd. In de cursus onderzoek je dit aspect van het cultuurbeleid en het effect ervan op het werk van culturele instellingen. Het gaat daarbij niet om de praktische vaardigheid van het cultureel ondernemen, maar om het analyseren van "cultureel ondernemerschap" als strategisch onderdeel van het vertoog over kunst en cultuur. Om dat vertoog te kunnen analyseren gaan we onder meer te rade bij literatuur uit de managementwetenschappen. Daar wordt cultural entrepreneurship gezien als een vorm van 'storytelling' en van collectieve identiteit, twee begrippen die nauw verwant zijn aan de cultuurwetenschappelijke benadering van discours.
Niveau
Master
Voorkennis

Toetsinformatie
Het eindcijfer wordt bepaald door:
  • je bijdrage aan de discussies en de gegeven feedback op het werk van medestudenten (voldoende/onvoldoende);
  • de inhoud van het groepsportfolio (20%);
  • het individuele paper (80%).
Bijzonderheden

Voorkennis
Ingangseisen:
Bachelordiploma algemene cultuurwetenschappen of kunstgeschiedenis, of andere letterenbachelor met daarbinnen de minor kunstbeleid; masterstudenten van andere opleidingen die deze cursus in de vrije ruimte volgen dienen vooraf contact op te nemen met de docent. Deze cursus bouwt voort op de bacheloropleiding acw en is theoretisch van aard. Voor succesvolle deelname zijn ruime voorkennis en analytische vaardigheden op het gebied van de cultuurwetenschap noodzakelijk

Verplicht materiaal
Artikelen/teksten ter inzage
Titel:On-line wetenschappelijke artikelen via Brightspace.

Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Portfolio
Weging20
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Paper
Weging80
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Participatie
Weging0
ToetsvormDeelname
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5