LET-ACWM2705
Kerncursus Kunstbeleid en Kunstbedrijf
Cursus informatieRooster
CursusLET-ACWM2705
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Algemene cultuurwetenschappen;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. M.A. van den Haak
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.A. van den Haak
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.R. de Klerck
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
PER 1  (01-09-2018 t/m 02-11-2018)
Aanvangsblok
PER 1/  PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afronding van de cursus ben je in staat om:
- de belangrijkste concepten en theorieën over de beleidsmatige aspecten van de kunsten en de kunstwereld te benoemen en te vertalen naar de praktijk van wetenschappelijk onderzoek;
- een beredeneerde onderzoeksopzet te maken voor een potentiële masterscriptie;
- vorm en inhoud van een onderzoeksopzet mondeling en schriftelijk te beoordelen, van zowel eigen werk als dat van medestudenten.
Inhoud
De cursus legt een theoretische basis voor het programma Kunstbeleid en Kunstbedrijf binnen de Master Kunst- en cultuurwetenschappen. Aan de hand van theoretische teksten verdiepen studenten zich in de belangrijkste ideeën over de werking van de kunstwereld. Het boek Art Worlds van Howard S. Becker vormt de leidraad voor de cursus. Studenten leren deze en andere teksten kritisch te verwerken door ze te relateren aan actuele debatten en een eigen casus. Centraal staat het begrip ‘kunstwereld’ en daaraan gerelateerde concepten als ‘conventies', ‘instituties’ en ‘netwerk’. In de opeenvolgende weken bestuderen we gezamenlijk primaire teksten van onder anderen Nathalie Heinich (over kunstenaarsimago’s), Yra van Dijk (over het kunstwerk als medium) en Paul DiMaggio (over cultureel ondernemerschap). Ook is er aandacht voor het functioneren van teksten in wisselende contexten van beleid en wet- en regelgeving. Met deze teksten als uitgangspunt schrijven studenten een onderzoeksplan voor een opzet voor een mogelijk uit te voeren masterscriptie. Deze opzet wordt van week tot week aangepast en uitgebreid op basis van discussies en feedback die studenten elkaar geven en de feedback van de docenten van de cursus. 
Voorkennis
Ingangseisen:
Bachelordiploma Algemene cultuurwetenschappen of Kunstgeschiedenis; masterstudenten van andere richtingen die deze cursus in de vrije ruimte volgen dienen vooraf contact op te nemen met de docent.Deze cursus bouwt voort op de bacheloropleidingen ACW en Kunstgeschiedenis en is theoretisch van aard. Voor succesvolle deelname zijn ruime voorkennis en analytische vaardigheden op het gebied van de cultuurwetenschap noodzakelijk

Verplicht materiaal
Boek
ISBN:978-0520256361
Titel:Art Worlds
Auteur:Howard S. Becker,
Uitgever:Berkeley [etc.], 2008. 25th Anniversary Edition.
Druk:25

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Portfolio
Weging100
ToetsvormPortfolio
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5