LET-ACWM2705
Kerncursus Kunstbeleid en Kunstbedrijf
Cursus informatieRooster
CursusLET-ACWM2705
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Algemene cultuurwetenschappen;
Docenten
Docent
dr. F.J.C. Brouwer
Overige cursussen docent
Examinator
drs. P.J. Harvey
Overige cursussen docent
Docent
drs. P.J. Harvey
Overige cursussen docent
Coördinator
drs. P.J. Harvey
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. P.J. Harvey
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER 1  (31-08-2020 t/m 01-11-2020)
Aanvangsblok
PER 1/  PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afronding van de cursus ben je in staat om:
- de belangrijkste concepten en theorieën over de verschillende actoren in de kunstwereld te benoemen en toe te passen op actuele casussen;
- beargumenteerd te reflecteren op je eigen positie en standpunten in de genoemde velden;
- vorm en inhoud van het werk van medestudenten mondeling en schriftelijk te beoordelen.
 
Inhoud
De cursus legt een brede theoretische basis voor het programma Kunstbeleid en Kunstbedrijf binnen de Master Kunst- en cultuurwetenschappen. Aan de hand van zowel theoretische, historische als actuele teksten verdiepen studenten zich in de belangrijkste ideeën over de werking van de kunstwereld en de rollen van verschillende actoren daarin, zoals kunstenaars zelf, culturele instellingen, overheden, adviesorganen, critici en het publiek. Studenten leren deze teksten kritisch te verwerken door ze in enkele schriftelijke opdrachten en een eindpaper te relateren aan actuele debatten en eigen casussen.
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Ingangseisen:
Bachelordiploma Algemene cultuurwetenschappen of Kunstgeschiedenis; masterstudenten van andere richtingen die deze cursus in de vrije ruimte volgen dienen vooraf contact op te nemen met de docent.Deze cursus bouwt voort op de bacheloropleidingen ACW en Kunstgeschiedenis en is theoretisch van aard. Voor succesvolle deelname zijn ruime voorkennis en analytische vaardigheden op het gebied van de cultuurwetenschap noodzakelijk

Verplicht materiaal
Artikelen
Artikelen en hoofdstukken uit verschillende bronnen zullen worden verstrekt.

Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Portfolio
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5