LET-CIWB152
Interculturele communicatie
Cursus informatieRooster
CursusLET-CIWB152
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Communicatie- en Informatiewetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. S. van Putten
Overige cursussen docent
Examinator
dr. S. van Putten
Overige cursussen docent
Docent
dr. S. van Putten
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S. van Putten
Overige cursussen docent
Docent
dr. C. Thesing
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 3  (29-01-2024 t/m 07-04-2024)
Aanvangsblok
PER 3/  PER 4
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingIn periode 3 toegankelijk voor minorstudenten van de Faculteit Letteren en voor max. 25 studenten van andere faculteiten
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus:
  • heeft de student op elementair niveau kennis en inzichten verworven met betrekking tot de theorieën over cultuurverschillen in waarden die veelvuldig ingezet worden in het wetenschapsgebied van interculturele communicatie;
  • is de student in staat kennis en inzichten over theorieën van cultuurverschillen in waarden toe te passen om beschrijvingen van interculturele communicatiesituaties (casussen) te analyseren en te verklaren, met gebruikmaking van de begrippen en terminologie uit de behandelde theorieën;
  • is de student in staat kennis en inzichten over cultuurverschillen in verbaal en non-verbaal gedrag toe te passen om beschrijvingen van interculturele communicatiesituaties (casussen) te analyseren en te verklaren, met gebruikmaking van de begrippen en terminologie uit de behandelde theorieën;
  • is de student in staat kritisch te reflecteren op methodologische aspecten van het onderzoek waarop de behandelde theorieën gebaseerd is en op methodologische aspecten van cross-cultureel onderzoek naar culturele waarden in het algemeen;
  • heeft de student kennis verworven over de verwervingsstadia van interculturele communicatieve competentie, acculturatiestrategieën en de w-curve van cultuurschok.
Inhoud
Nu er steeds meer contact is tussen mensen uit verschillende culturen, zowel binnen landen als tussen landen, en interculturele communicatie steeds vaker in privé- en werksituaties voorkomt, is het voor communicatieprofessionals die in een internationale omgeving functioneren belangrijk om inzicht te hebben in de mogelijke invloed van cultuur op communicatie en communicatieprocessen.

Deze cursus biedt de student een inleidend overzicht van de theorieën over cultuurverschillen in waarden van cultuurspecialisten als Kluckhohn en Strodtbeck, Hofstede, Trompenaars, Schwartz, Hall en Minkov. In de cursus wordt op basis van cases en voorbeelden besproken welke communicatieve consequenties deze waarden zouden kunnen hebben in alledaagse interculturele settings, en voor interculturele communicatie in een organisationele context in het bijzonder. Ook worden verschillen tussen culturen in communicatie behandeld die niet duidelijk aan waarden zijn gerelateerd (bijvoorbeeld verschillen in verbale en non-verbale communicatie). Daarbij komt bijvoorbeeld de contexttheorie van Hall aan de orde. We behandelen daarnaast een aantal longitudinale cross-culturele onderzoeken naar waarden en cultuurverschillen, zoals het GLOBE project (House et al.) en het World Values Survey (Inglehart et al.). Tenslotte bespreken we een aantal modellen die relevant zijn binnen de interculturele communicatie omdat ze inzicht geven in de verwerving van interculturele communicatieve competentie, het proces van acculturatie, en cultuurschok.
Niveau

Voorkennis
Toegankelijk voor minorstudenten van de Faculteit Letteren en voor max. 25 studenten van andere faculteiten.
Toetsinformatie

Bijzonderheden
This course is also open to Lingua Receptiva students (“luistertaal”). Lingua Receptiva means that students who have sufficient receptive knowledge of Dutch to be able to read texts and follow lectures, but whose speaking and writing skills in Dutch might not be good enough, are given the opportunity to do the assignments, presentations, (oral) exams and assignments in English. So for example, in case of an exam the questions are in Dutch but you may answer them in English. If you are interested and think you have sufficient receptive skills, please contact the coordinator of that course. Click here for a receptive skills test Dutch.
Verplicht materiaal
Literatuur
ISBN:9789046905272
Titel:Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief.
Auteur:Gerritsen, M. & Claes, M-T.
Uitgever:Bussum: Coutinho (2017).
Druk:4
Artikelen
Titel:Eventuele extra artikelen (worden tijdens de cursus beschikbaar gemaakt)
Artikelen
Titel:De artikelen en columns uit kranten, enz. in de PowerPoints van de colleges

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk (Multiple choice)
Weging100
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5