LET-CIWB155
Onderzoeksmethodologie I
Cursus informatieRooster
CursusLET-CIWB155
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Communicatie- en Informatiewetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. M.J. van Doorn
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M.J. van Doorn
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.J. van Doorn
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.J. van Doorn
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.W. Hoetjes
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 3-PER 4  (29-01-2024 t/m 01-09-2024)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • Aan het eind van de cursus kan de student op basis van eenvoudige communicatieve onderzoekssituaties op beargumenteerde wijze de juiste onderzoeksopvatting, onderzoekstype en onderzoeksmethode kiezen;
  • Aan het eind van de cursus kan de student op basis van eenvoudige communicatieve data de juiste beschrijvende en/of toetsende statistiek kiezen, desbetreffende analyse in SPSS uitvoeren en SPSS output op correcte wijze interpreteren;
  • Aan het eind van de cursus kan de student, gegeven een eenvoudige doelstelling voor communicatief onderzoek een relevante onderzoeksvraag opstellen, een geschikte onderzoeksmethode kiezen, data verzamelen en analyseren en over het onderzoek rapporteren volgens de richtlijnen van het vademecum Rapporteren.
Inhoud
In de cursus maakt de student kennis met de belangrijkste (kwantitatieve en kwalitatieve) empirische onderzoeksmethoden, hun wetenschapstheoretische achtergronden en toepassings¬≠mogelijkheden. Daarnaast worden de eerste beginselen van beschrijvende en toetsende statistiek besproken en maakt de student kennis met SPSS als data-analyse programma. Deze thema's staan centraal gedurende de hoorcolleges en worden getoetst middels een schriftelijk tentamen. In de (verplichte) werk¬≠colleges gaan de studenten zelf een onderzoeksproject uitwerken in een onderzoeksplan, dit plan uitvoeren, de data analyseren en het onderzoek beschrijven in een onderzoeksverslag.
Niveau

Voorkennis
Deze cursus is alleen toegankelijk voor studenten BA CIW.
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Literatuur
Dit boek wordt ook gebruikt voor de cursus Statistiek in B2
ISBN:978-1-5264-1952-1
Titel:Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics (5th edition)
Auteur:Field, A.
Uitgever: London, etc.: Sage (2017)
Druk:5
Literatuur
ISBN:978-1-5443-7216-7
Titel:Introducing communication research: Paths of inquiry. International Student Edition/4th Edition
Auteur:Treadwell, D. & Davis, A.
Uitgever:Sage Publications. (2020)
Druk:4

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk
Weging60
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Werkstuk
Weging30
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Presentatie
Weging10
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Tussentijdse opdrachten
Weging0
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
V

Experimenten
Weging0
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
V