LET-CIWB156
Algemene academische vaardigheden
Cursus informatieRooster
CursusLET-CIWB156
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Communicatie- en Informatiewetenschappen;
Docenten
Docent
dr. M.J. van Doorn
Overige cursussen docent
Examinator
dr. E.M. Koch
Overige cursussen docent
Docent
dr. E.M. Koch
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. E.M. Koch
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. E.M. Koch
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER 1-PER 2  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van deel 1 van de cursus kan de student:
 • een onderzoeksvraag bepalen;
 • relevante bronnen zoeken en selecteren over een thema op het gebied van communicatie- en informatiewetenschap;
 • omgaan met een referentiemanager (naar keuze);
 • wetenschappelijke bronnen kritisch verwerken, citeren en parafraseren, en hiernaar refereren volgens de APA7 richtlijnen;
 • kritisch reflecteren over het eigen schrijfniveau en de eigen schrijfmethode;
 • de verschillende fasen in het schrijfproces beredeneerd toepassen in het ontwerp van academische teksten;
 • de opbouw van een wetenschappelijk artikel ontleden en wetenschappelijke artikelen op een kritische manier samenvatten;
 • peer-feedback geven op de schrijfstukken van medestudenten;
 • de regels van het Nederlands op het gebied van spelling, grammatica en interpunctie toepassen, en heeft de student voldoende kennis van (academisch) vocabulaire, taalverzorging, logica, tekstbegrip en tekstverband in een academische context.
Aan het einde van deel 2 van de cursus kan de student:
 • een wetenschappelijke schrijfstijl hanteren op woordenschatniveau, zinsniveau, alineaniveau, en individuele onderdelen samenbrengen tot een coherent geheel;
 • wetenschappelijke bronnen vanuit een kritische houding interpreteren en verwerken tot een coherente inleiding op een onderzoeksvoorstel zodanig dat er een specifieke en theoretisch onderbouwde onderzoeksvraag of hypothese uit kan worden afgeleid;
 • een onderzoeksvoorstel schrijven volgens de richtlijnen voor wetenschappelijk taalgebruik en bronvermelding uit het Vademecum Rapporteren CIW;
 • de eigen of andermans tekst reviseren door middel van bepaalde strategieën, zoals bijvoorbeeld reverse-outlining;
 • de regels van het Nederlands op het gebied van spelling, grammatica en interpunctie toepassen, en heeft de student voldoende kennis van (academisch) vocabulaire, taalverzorging, logica, tekstbegrip en tekstverband in een academische context.
Inhoud
Bij de cursus Algemene Academische Vaardigheden ligt het accent op vaardigheden op het gebied van kritische informatieverwerking en het schrijven van academische teksten. In deze cursus worden studenten in stappen door de fases van het schrijfproces geloodst. Aandacht is er voor het zoeken en selecteren van bronnen, een kritische houding aannemen ten opzichte van bronnen en het verwerken van deze bronnen. Studenten leren hoe ze kunnen refereren, parafraseren en citeren, hoe ze samenhang in teksten aanbrengen, wat een wetenschappelijke schrijfstijl kenmerkt en correct taalgebruik te hanteren. Bovendien oefenen studenten in het kritisch reflecteren op hun eigen en andermans teksten.
Niveau

Voorkennis
Deze cursus is alleen toegankelijk voor studenten BA CIW.
Toetsinformatie
Periode 1 en periode 2 worden beiden afgesloten met een individueel te maken portfolio en een eindopdracht. Om voor de portfolio’s te slagen moeten deze compleet zijn en alle opdrachten moeten serieus uitgevoerd zijn. Voor eindopdracht 1 aan het einde van periode 1 schrijven de studenten een samenvatting van een wetenschappelijk artikel; deze opdracht telt voor 40% mee voor het eindresultaat. Voor eindopdracht 2 aan het einde van periode 2 schrijven de studenten een onderzoeksvoorstel over een thema binnen communicatie- en informatiewetenschappen; deze opdracht telt voor 60% mee voor het eindresultaat.
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Literatuur
ISBN:9789046903926
Titel:Basisvaardigheden academisch schrijven
Auteur:Goosen, M. & Schoordijk, F. (2021)
Uitgever:Coutinho (2021)
Druk:1
Kosten:28,50

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Dossier 1
Weging0
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
V

Dossier 2
Weging0
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
V

Opdracht 1
Weging40
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5

Opdracht 2
Weging60
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5