LET-CIWB158
Informatiewetenschap
Cursus informatieRooster
CursusLET-CIWB158
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Communicatie- en Informatiewetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. B.J.M. van Halteren
Overige cursussen docent
Docent
dr. B.J.M. van Halteren
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. B.J.M. van Halteren
Overige cursussen docent
Examinator
dr. B.J.M. van Halteren
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 3-PER 4  (30-01-2023 t/m 03-09-2023)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingToegankelijk voor minorstudenten van de Faculteit Letteren en voor max. 25 minorstudenten van andere faculteiten.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus kan de student:
  • Inschatten of informatie die nodig is voor een vraagstuk op internet te vinden is.
  • Inschatten of en hoe gewenste informatie op internet opgezocht kan worden.
  • Kritisch beoordelen of op internet gevonden informatie bruikbaar is voor een bepaald doel, zowel in kwantiteit als in kwaliteit.
  • In het licht van de vorige punten inschatten hoe computers informatie verwerken, hoe taaltechnologie en kunstmatige intelligentie daarbij een rol speelt, en hoe goed dergelijke technologie werkt.
  • Zich bewust zijn wat voor activiteiten op internet gevaar op kunnen leveren en hoe je je daartegen kunt wapenen.
  • Inschatten of bepaald gedrag bij het verzamelen van informatie ethisch verantwoord is.
Inhoud
Als we tegenwoordig onze informatiedorst willen lessen, dan gaan we naar de bar die Internet heet. Tenzij we zin hebben in eens iets anders, dan laten we ons een leuke cocktail mengen door barman Google. Tot nu toe konden we daar tevreden mee zijn, want we kregen altijd wel iets lekkers voor onze neus. Maar het wordt tijd om eens wat bewuster die bar binnen te stappen en ons af te vragen wat er nu precies in die flessen zit, hoe dat gemaakt is, of het wel verantwoord en veilig is, en of de barman ons ook voorzet wat we echt willen. In deze cursus gaan we in op al die vragen. Wat is nu precies het internet, wat voor informatie is daar aanwezig en waar komt die vandaan? Wat bedoelen we trouwens eigenlijk met “informatie”? Hoe kiezen zoekmachines wat ze ons aanbieden en hoe goed doen ze dat? Hoe kunnen we als gebruikers bereiken wat we willen, voorkomen wat we niet willen, en ons daarbij ook nog eens ethisch verantwoord gedragen?
 
Niveau

Voorkennis
Toegankelijk voor minorstudenten van de Faculteit Letteren en voor max. 25 studenten van andere faculteiten.
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Literatuur
Wordt tijdens de cursus beschikbaar gesteld.
Titel:Wordt tijdens de cursus beschikbaar gesteld.

Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk 1
Weging40
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Schriftelijk 2
Weging40
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Opdracht 1
Weging10
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Opdracht 2
Weging10
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5