LET-CIWB253
Statistiek
Cursus informatieRooster
CursusLET-CIWB253
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Communicatie- en Informatiewetenschappen;
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
R.D.W. Glijn
Overige cursussen docent
Docent
S.F.J. Reukers
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. F.W.P. van der Slik
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. F.W.P. van der Slik
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. F.W.P. van der Slik
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
PER 1  (01-09-2018 t/m 02-11-2018)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingAanschuifonderwijs (maximum 25)
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Doel van de cursus is het verkrijgen van elementaire kennis en vaardigheden op het terrein van de beschrijvende en toetsende statistiek.
Na afloop van de cursus is de student in staat om:
• Onderzoeksverslagen waarin statistische technieken zijn gebruikt, op waarde te schatten;
• Eenvoudige statistische analyses uit te voeren met behulp van het statistische programma SPSS op data verkregen uit corpus-analyses, experimenten en survey-onderzoek;
• De met SPSS verkregen statistische resultaten te interpreteren en volgens de APA-normen op adequate wijze te rapporteren.

Inhoud
Aan de orde komt een aantal aspecten van de statistiek, waaronder: statistische begrippen, frequentieverdeling, maten voor centrale tendentie, normaalverdeling, centrale limiet stelling, betrouwbaarheidsintervallen, T-toets, correlatiecoƫfficiƫnt, kruistabellen en eenweg-variantieanalyse.
Voorkennis
Er is een maximum aantal studenten dat kan deelnemen aan deze cursus. Studenten van de major en pre-master CIW hebben voorrang.

Verplicht materiaal
Literatuur
ISBN:978-1-5264-1951-4
Titel:Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics
Auteur:Field, A.
Uitgever:London, etc.: Sage (2018).
Druk:5

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk
Weging100
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5