LET-CIWB253
Statistiek
Cursus informatieRooster
CursusLET-CIWB253
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Communicatie- en Informatiewetenschappen;
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
K. Bleumink
Overige cursussen docent
Docent
F. Cos
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. F.C.W. Hubers
Overige cursussen docent
Examinator
dr. F.C.W. Hubers
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. F.C.W. Hubers
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 1  (05-09-2022 t/m 06-11-2022)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingToegankelijk voor minorstudenten van de Faculteit Letteren en voor max. 25 studenten van andere faculteiten.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Doel van de cursus is het verkrijgen van elementaire kennis en vaardigheden op het terrein van de beschrijvende en toetsende statistiek.
Na afloop van de cursus is de student in staat om:
• Statistische concepten alsmede hun theoretische en praktische consequenties te begrijpen, en deze kennis (en de interpretatie daarvan) toe te passen in statistische analyses;
• Eenvoudige statistische analyses uit te voeren met behulp van het statistische programma SPSS op data verkregen uit corpus-analyses, experimenten en survey-onderzoek;
• De met SPSS verkregen statistische resultaten te interpreteren en volgens de APA-normen op adequate wijze te rapporteren.
Inhoud
Aan de orde komt een aantal aspecten van de statistiek, waaronder: statistische begrippen, frequentieverdeling, maten voor centrale tendentie, normaalverdeling, centrale limiet stelling, betrouwbaarheidsintervallen, T-toets, correlatiecoëfficiënt, kruistabellen en eenweg-variantieanalyse.
Niveau

Voorkennis
Toegankelijk voor minorstudenten van de Faculteit Letteren en voor max. 25 minor studenten van andere faculteiten.
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Literatuur
ISBN:978-1-5264-1951-4
Titel:Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics
Auteur:Field, A.
Uitgever:London, etc.: Sage (2018).
Druk:5

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk
Weging60
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5

Opdracht
Weging40
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5