LET-CIWB260
Sociale media en nieuwe media
Cursus informatieRooster
CursusLET-CIWB260
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Communicatie- en Informatiewetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. A.J.P. Verheijen
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.J.P. Verheijen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.J.P. Verheijen
Overige cursussen docent
Examinator
dr. A.J.P. Verheijen
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 2  (08-11-2021 t/m 30-01-2022)
Aanvangsblok
PER 2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De cursus is gericht op het bereiken van de volgende leerdoelen:
a)  De student is in staat om de concepten, theorieën en onderzoeksbevindingen op het gebied van nieuwe en sociale media binnen diverse persoonlijke en organisationele contexten te beschrijven en uit te leggen;
b)  De student is in staat om kritisch te reflecteren op deze concepten, theorieën en onderzoeksbevindingen en deze te relateren aan relevante maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van nieuwe/sociale media in diverse persoonlijke en organisationele contexten.
Inhoud
In onze huidige maatschappij communiceren we steeds meer en steeds vaker via Instagram, Twitter, Facebook en talloze andere ‘nieuwe’ en sociale mediakanalen. Deze cursus gaat in op de impact die deze media hebben op communicatie in verschillende functionele contexten binnen onze maatschappij. Niet de technologie en praktische toepassing staan centraal, maar wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van de populariteit en het massale gebruik van deze media op de wijze waarop individuen en organisaties online met elkaar communiceren.
Twee onderwerpen staan centraal: het gebruik van nieuwe en sociale media in persoonlijke context (onderwerp 1) en professionele en organisationele context (onderwerp 2). Van elk van deze onderwerpen worden drie thema’s besproken. Hoe communiceren met name jongeren talig gezien met elkaar via nieuwe media? Hoe presenteren en profileren zij zichzelf via sociale media? Wat zijn de functies van virtuele vriendschappen en online sociale netwerken en wat zijn de implicaties van dating in een online omgeving? En hoe presenteren en profileren organisaties zichzelf via sociale media marketing? Hoe beïnvloeden deze media de politiek? Ten slotte, wat dragen deze media bij aan de hedendaagse arbeidsmarkt?
De colleges benaderen deze belangrijke vraagstukken met betrekking tot het gebruik van nieuwe en sociale media aan de hand van wetenschappelijke onderzoeksliteratuur (zowel klassieke als meer recente artikelen), gekoppeld aan maatschappelijke ontwikkelingen. Studenten bestuderen theorieën en casussen die wetenschappers uit diverse onderzoeksgebieden hebben toegepast en bestudeerd, om te begrijpen hoe individuen en organisaties deze media gebruiken voor persoonlijke of professionele communicatie. Ook zal kritisch worden gereflecteerd op de diverse onderzoeksmethoden die binnen het wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe en sociale media worden toegepast. Studenten zullen hun kennis van de literatuur toepassen in een praktische groepsopdracht. Literatuurkennis zal ook worden getoetst met een schriftelijk tentamen.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Toegankelijk voor minorstudenten van de Faculteit Letteren. Toegankelijk voor minorstudenten van andere faculteiten (max. 25 studenten)

Verplicht materiaal
Artikelen
Titel:De literatuur voor deze cursus bestaat uit een selectie van wetenschappelijke artikelen die aan het begin van de cursus bekend worden gemaakt.

Werkvormen
At-home PER2 gel1
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk
Weging70
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5

Opdracht
Weging30
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5