LET-CIWB261
Interactie-analyse
Cursus informatieRooster
CursusLET-CIWB261
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Communicatie- en Informatiewetenschappen;
Docenten
Coördinator
H.Z. Breukelman
Overige cursussen docent
Examinator
H.Z. Breukelman
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
H.Z. Breukelman
Overige cursussen docent
Docent
H.Z. Breukelman
Overige cursussen docent
Docent
L.E.M. de Rijk, MA
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 4  (10-04-2023 t/m 03-09-2023)
Aanvangsblok
PER 4
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingKeuzevak Major B2 CIW
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus kan de student:
  • Centrale begrippen uit de interactieanalyse hanteren en toepassen
  • Interactionele fenomenen uit institutionele omgevingen beschrijven en uitleggen
  • Fragmenten van (gemedieerde) interacties in institutionele settings analyseren aan de hand van theorieën/concepten op het gebied van interactieanalyse
  • Mondelinge interactie zelfstandig transcriberen volgens de geldende conversatieanalytische conventies
Inhoud
Een groot deel van de interne en externe communicatie van organisaties bestaat uit (mondelinge) interactie met klanten, patiënten, burgers, en collega’s bijvoorbeeld aan de telefoon, face-to-face, of via chat. In deze cursus maakt de student kennis met kenmerken van mondelinge en gemedieerde interactie in informele en organisationele contexten zoals de politie, de gezondheidszorg en “de werkvloer”. Begrippen die aan de orde komen, zijn handelingen en handelingssequenties, aangrenzende paren, preferentie, herstel (repair), maar ook beleefdheid en "face". De student leert datafragmenten analyseren aan de hand van dergelijke concepten. Verder leert de student een gesprek te transcriberen volgens de geldende conventies. In deze cursus ontdekken studenten hoe belangrijk maar ook complex de relatie tussen interactie en context is en hoe interessant het is om die relatie te bestuderen.
 
Niveau

Voorkennis
Deze cursus is alleen toegankelijk voor studenten BA CIW.
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
Titel:An Introduction to Interaction; Understanding talk in formal and informal settings
Auteur:Angela Cora Garcia
Uitgever:Bloomsbury
Druk:1

Werkvormen
Hoorcollege/werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk
Weging100
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Dossier
Weging0
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
V