LET-CIWB262
Interne Communicatie
Cursus informatieRooster
CursusLET-CIWB262
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Communicatie- en Informatiewetenschappen;
Docenten
Docent
dr. S. Sadowski
Overige cursussen docent
Examinator
drs. M.B.C.J. van Velzen
Overige cursussen docent
Docent
drs. M.B.C.J. van Velzen
Overige cursussen docent
Coördinator
drs. M.B.C.J. van Velzen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. M.B.C.J. van Velzen
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 1  (30-08-2021 t/m 07-11-2021)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus heeft de student voldoende kennis en vaardigheden om vraagstukken met betrekking tot communicatie in organisaties theoretisch te kunnen duiden en vanuit empirisch perspectief empirisch te kunnen onderzoeken. Op basis van deze kennis en vaardigheden kan de student een onderbouwd advies geven over de mogelijkheden om een vraagstuk met betrekking tot interne communicatie op te lossen.
 
Inhoud
In deze cursus bestuderen studenten gedrag in organisaties vanuit een theoretisch perspectief, en passen ze deze kennis toe op vraagstukken met betrekking tot interne communicatie. De volgende thema’s uit het boek (zelfstudie) worden aan de hand van casussen besproken tijdens (online) bijeenkomsten:
  • Individuen in organisaties (bv leren, persoonlijkheid, communicatie, perceptie, motivatie)
  • Groepen en teams in organisaties (bv groepsformatie, groepsstructuur, individuen in groepen, teamwork)
  • Managementprocessen (bv verandering, macht, politiek)
  • Leiderschap en kritische punten in de interactie met medewerkers. 
Naast een tentamen krijgen de studenten een praktische opdracht in groepsverband, meer informatie daarover volgt in elk geval voor het eerste college. 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Toegankelijk voor minorstudenten van de Faculteit Letteren. Toegankelijk voor minorstudenten van andere faculteiten (max. 25 studenten)

Verplicht materiaal
Boek
ISBN:9781292251578
Titel:Organizational Behaviour
Auteur:Andrzej A. Huczynski David A. Buchanan
Uitgever:Pearson
Druk:10
Teksten
De syllabus bevat: - Case studies met betrekking tot interne communicatie - Literatuur met betrekking tot het schrijven van een communicatieadvies
Titel:Enkele aanvullende teksten. Zie Brightspace.

Werkvormen
At-home PER1 gel1
AanwezigheidsplichtJa

At-home PER2 gel2
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk
Weging70
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5

Groepsopdracht
Weging30
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5