LET-CIWB351
Bachelorscriptie
Cursus informatieRooster
CursusLET-CIWB351
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Communicatie- en Informatiewetenschappen;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
E. Dalmaijer, MA
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.A. Grondelaers
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.B. van der Heiden
Overige cursussen docent
Docent
dr. I.H.E. Hendrickx
Overige cursussen docent
Docent
dr. B.C. Hendriks
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
SCRSEM1  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
SCRSEM1/  SCRSEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
In de Bachelorscriptie laat je zien dat je zelfstandig de tijdens de opleiding verworven kennis, inzichten en vaardigheden kunt toepassen bij:
  • Het formuleren van een theoretisch gestuurde onderzoeksvraag;
  • Het ontwerpen van een onderzoeksopzet voor het beantwoorden van die onderzoeksvraag;
  • Het uitvoeren van het onderzoek;
  • Het interpreteren van de resultaten van het onderzoek in het licht van de onderzoeksvraag, de theorieën waarop die onderzoeksvraag is gebaseerd en de consequenties voor de wetenschappelijke theorievorming;
  • Het op wetenschappelijke wijze rapporteren over de resultaten van het onderzoek.
Inhoud
Vlak voor periode 1 en vlak voor periode 3 worden er een aantal onderzoeksthema's gepresenteerd, die aansluiten bij het onderzoeksprogramma van de opleiding en bij de onderzoeksinteresses van de potentiële begeleiders. Het aantal thema's hangt af van het aantal afstudeerders en begeleiders. Er zijn twee instroommomenten voor de bachelorscriptie: begin periode 1 en begin periode 3. Je dient je in te schrijven op een thema vóór het begin van het semester waarin je de bachelorscriptie wilt doen (dus in augustus of januari). Je dient je in te schrijven voor de cursus via Osiris én voor een thema via het formulier themakeuze (online via Brightspace).
Niveau

Voorkennis
Je mag pas aan het begin van het tweede semester van het derde bachelorjaar aan de bachelorscriptie beginnen.
Als je een pre-master CIW volgt geldt dat je de cursus Wetenschappelijk Schrijven moet hebben behaald.
Toetsinformatie

Bijzonderheden
 
Werkvormen
Scriptie
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Onderzoeksvoorstel
Weging0
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok SCRSEM1, Blok SCRSEM1

Minimum cijfer
V

Scriptie
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok SCRSEM1, Blok SCRSEM2

Minimum cijfer
6