LET-CIWB354
Crisiscommunicatie en Webcare
Cursus informatieRooster
CursusLET-CIWB354
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Communicatie- en Informatiewetenschappen;
Docenten
Docent
dr. R.E. Van Herck
Overige cursussen docent
Examinator
dr. A.J.P. Verheijen
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.J.P. Verheijen
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. A.J.P. Verheijen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.J.P. Verheijen
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 1  (05-09-2022 t/m 06-11-2022)
Aanvangsblok
PER 1/  PER 4
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingPeriode 1 alleen toegankelijk voor studenten CIW.
Periode 4 toegankelijk voor max 20 minorstudenten van de FDL.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De belangrijkste concepten, modellen en theorieën van crisiscommunicatie identificeren en beschrijven;
  • Beargumenteren welke communicatiestrategieën zinvol zijn gegeven de omstandigheden van een crisis;
  • Uitleggen wat de rol van webcare is bij crisiscommunicatie.
Inhoud
Misstanden in fabrieken, disfunctionerende managers of potentiële gezondheidsklachten bij voedselconsumptie. In dit soort crisissituaties zijn bedrijven en organisaties gedwongen om urgent hun belanghebbenden te informeren. Soms gaat het vooral om het geruststellen en soms gaat het ook om het aanbieden van excuses. Omdat er veel soorten belanghebbenden zijn en de belangen in crisissituaties groot zijn voor de reputatie van een organisatie, is de juiste communicatiestrategie essentieel. In deze cursus wordt ingegaan op de domeinen van crisismanagement en -communicatie met aandacht voor relevante concepten, modellen en theorieën. Vervolgens worden verschillende communicatiestrategieën besproken. Ook wordt nagegaan wat de rol is van webcare en sociale media bij crisissituaties. Crisismanagement zal zowel proactief als reactief benaderd worden: niet alleen het reageren op crisissen middels (online) communicatie is belangrijk, maar zeker ook het voorkomen van, voorbereiden op en herkennen van crisissen. We besteden aandacht aan de pre-crisis, crisis en post-crisis fases, om zo een allesomvattende blik op crisissen bij organisaties te werpen en op de rol die communicatie kan spelen om de schade hiervan te beperken.
Niveau

Voorkennis
Periode 1 alleen toegankelijk voor studenten CIW.
Periode 4 toegankelijk voor max 20 minorstudenten van de FDL.
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
ISBN:9781544328690
Titel:Ongoing crisis communication: Planning, managing, and responding
Auteur:W.Timothy Coombs
Uitgever:Sage
Druk:5
Kosten:73,00
Artikelen
In aanvulling op het handboek van Coombs, dient de student voor deze cursus een selectie van wetenschappelijke artikelen te lezen. Deze worden aan het begin van de cursus bekend gemaakt.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk
Weging70
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5

Werkstuk
Weging30
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5

Mondeling
Weging0
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
V