LET-CIWM412
Fundamenteel onderzoek naar Communicatie en Beïnvloeding
Cursus informatieRooster
CursusLET-CIWM412
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Communicatie- en Informatiewetenschappen;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
dr. S.A. Grondelaers
Overige cursussen docent
Docent
dr. J. Hoek
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J.M.A. Hornikx
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. J.M.A. Hornikx
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. dr. J.M.A. Hornikx
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 1-PER 2  (30-08-2021 t/m 30-01-2022)
Aanvangsblok
PER 1/  PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking
September instroom
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus kan de student:
  • Relevante literatuur over het onderzoeksthema vinden, begrijpen en gebruiken om een eigen onderzoeksvraag te formuleren en te onderbouwen;
  • Een bruikbaar, valide, betrouwbaar en haalbaar onderzoek opzetten om een antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag;
  • Een onderzoeksvraag beantwoorden door de verkregen data te analyseren en interpreteren;
  • De resultaten van het onderzoek koppelen aan de bestaande literatuur en de praktijk;
  • Over dit geheel rapporteren in de vorm van een wetenschappelijk artikel.
Inhoud
In deze cursus voer je een onderzoek uit naar kenmerken van persuasieve communicatie of naar effecten van persuasieve communicatie op de attitude, intentie of gedrag van doelgroepen. Dat onderzoek kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de reputatieschade als gevolg van een crisis, de inzet van communicatie om Nederlanders meer te laten bewegen of het ontwerp van voorlichting of marketing om klanten te trekken. In alle gevallen geldt dat je de vraagstelling afleidt uit de discussie in de recente wetenschappelijke literatuur, het onderzoek op methodologisch adequate wijze opzet en uitvoert en erover rapporteert in de vorm van een artikel voor een wetenschappelijk tijdschrift. Afhankelijk van de vraagstelling kan het onderzoek kwantitatief (corpusanalyse, experiment) of kwalitatief (interviews, observaties) van aard zijn. Samen met je medestudenten doorloop je het hele traject van onderzoek doen (van het bestuderen van relevante literatuur tot het op een wetenschappelijk correcte manier rapporteren over je eigen onderzoek).
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Toegelaten of voorwaardelijk toegelaten tot de Masteropleiding CIW.

Verplicht materiaal
Literatuur
Titel:Wordt t.z.t. door de docenten van de themagroepen bekend gemaakt.

Werkvormen
Werkcollege

Werkgroep

Toetsen
Onderzoeksplan
Weging0
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 1

Minimum cijfer
V

Verslag
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5