LET-CIWM414
Communicatie, Gedrag en Beïnvloeding
Cursus informatieRooster
CursusLET-CIWM414
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Communicatie- en Informatiewetenschappen;
Docenten
Coördinator
prof. dr. H.H.J. Das
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. H.H.J. Das
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. H.H.J. Das
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. H.H.J. Das
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.M. de Graaf
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
PER 1  (31-08-2019 t/m 01-11-2019)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student kan de determinanten van gewoonte- en beredeneerd gedrag beschrijven en kan kritisch reflecteren op de processen die daaraan ten grondslag liggen;
  • De student kan de resultaten van wetenschappelijk onderzoek doorgronden en vertalen naar de vraag hoe inhoud en vorm van communicatie de opinies, attitudes en gedrag van mensen kunnen beïnvloeden;
  • De student kan op basis van de inzichten uit de literatuur een concrete communicatieboodschap op het gebied van communicatie en gedragsbeïnvloeding analyseren en de geslaagdheid ervan evalueren;
  • De student kan op basis van de inzichten uit de literatuur een communicatieboodschap of -strategie ontwerpen voor een concreet en reëel praktijkgeval.
Inhoud
Deze cursus geeft een overzicht van state of the art onderzoek naar de vraag hoe en onder welke omstandigheden communicatie het gedrag van mensen kan beïnvloeden. Het gaat daarbij om communicatie en gedrag in de context van gezondheidsvoorlichting (bijv. communicatie rond vaccinaties, voedingspatronen), overheidscommunicatie (bijv. communicatie over verkeersgedrag), milieuvoorlichting (bijv. gescheiden afvalinzameling) en marketingcommunicatie (bijv. reclame). Daarbij komt ook de ethiek rond beïnvloeding aan de orde. Tijdens de cursus analyseer en evalueer je daadwerkelijke op gedragsbeïnvloeding gerichte communicatieboodschappen. Daarnaast voer je in een groepje een opdracht uit voor het ontwikkelen van een communicatieboodschap of -strategie gericht op het beïnvloeden van gedrag voor een opdrachtgever buiten de universiteit.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Toegelaten of voorwaardelijk toegelaten tot de Masteropleiding CIW of een andere Masteropleiding aan de Faculteit der Letteren. Daarnaast is de cursus toegankelijk voor studenten van de masterrichting Media en Beïnvloeding (Communicatiewetenschappen).

Verplicht materiaal
Literatuur
Titel:Wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Werkstuk
Weging30
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5

Schriftelijk
Weging70
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5