LET-CIWM414
Communicatie, Gedrag en Beïnvloeding
Cursus informatieRooster
CursusLET-CIWM414
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Communicatie- en Informatiewetenschappen;
Docenten
Docent
dr. I.M. Croijmans
Overige cursussen docent
Examinator
dr. S. Sadowski
Overige cursussen docent
Docent
dr. S. Sadowski
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. S. Sadowski
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S. Sadowski
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER 1  (05-09-2022 t/m 06-11-2022)
Aanvangsblok
PER 1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingOok toegankelijk voor max.15 studenten van een masteropleiding aan de FdL en voor max. 10 studenten CW (SOW)
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  1. De student kan de determinanten van automatisch en beredeneerd gedrag beschrijven en kan kritisch reflecteren op de processen die daaraan ten grondslag liggen;
  2. De student kan de resultaten van wetenschappelijk onderzoek doorgronden en vertalen naar de vraag hoe inhoud en vorm van communicatie opinies, attitudes en gedrag van mensen kunnen beïnvloeden;
  3. De student kan op basis van de inzichten uit de literatuur een concrete communicatieboodschap op het gebied van communicatie en gedragsbeïnvloeding analyseren en de geslaagdheid ervan evalueren;
  4. De student kan gegeven een bepaald doel en een bepaalde doelgroep een strategische boodschap ontwikkelen en op basis van de inzichten uit de literatuur gemaakte ontwerpkeuzes beargumenteren.
  5. De student kan een gefundeerd oordeel geven over de mate waarin de ontwikkelde strategische boodschap tot beïnvloeding van gedrag ethisch verantwoord is.
Inhoud
Deze cursus geeft een overzicht van state-of-the-art onderzoek naar de vraag hoe en onder welke omstandigheden communicatie het gedrag van mensen kan beïnvloeden. Het gaat daarbij om communicatie en gedrag in de context van gezondheidsvoorlichting (bijv. communicatie rond vaccinaties, voedingspatronen), overheidscommunicatie (bijv. communicatie over verkeersgedrag), milieuvoorlichting (bijv. gescheiden afvalinzameling) en marketingcommunicatie (bijv. reclame). Ook de ethiek rond gedragsbeïnvloeding komt aan de orde. 

In de cursus leer je onderscheid te maken tussen automatisch of onbewust gedrag aan de ene kant en beredeneerd of bewust gedrag aan de andere kant. Op basis van de wetenschappelijke literatuur onderzoek je door middel van welke overtuigingsprocessen beide soorten gedrag kunnen worden beïnvloed en op welke determinanten die processen inspelen. We besteden daarbij veel aandacht aan keuzes in vorm en inhoud die zenders van een boodschap (kunnen) maken om het overtuigingsproces bij de ontvanger in de gewenste richting te sturen. Aan de orde komen onder andere begrippen als priming, nudging, framing, weerstand en sociale normen.

Tijdens de cursus analyseer en evalueer je bestaande, op gedragsbeïnvloeding gerichte, communicatieboodschappen en werk je in teamverband aan de ontwikkeling van een strategische boodschap plus verantwoording over een maatschappelijk relevant issue naar keuze. 
Niveau

Voorkennis
Toegelaten of voorwaardelijk toegelaten tot de Masteropleiding CIW (C&B of GC&D), of een andere Masteropleiding aan de Faculteit der Letteren (max. 15). Daarnaast is de cursus toegankelijk voor studenten CW (SOW) (max. 10).
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Literatuur
Selectie van (online beschikbare) wetenschappelijke artikelen and boekhoofdstukken. Leeslijst wordt t.z.t. bekend gemaakt op Brightspace.

Werkvormen
Hoorcollege

Toetsen
Werkstuk
Weging30
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5

Schriftelijk
Weging70
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
5,5

Presentatie
Weging0
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 1, Blok PER 2

Minimum cijfer
V