LET-CIWM419
Onderzoeksstage CIW
Cursus informatieRooster
CursusLET-CIWM419
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Communicatie- en Informatiewetenschappen;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
prof. dr. H.H.J. Das
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. M.J.P. van Mulken
Overige cursussen docent
Docent
dr. B.C. Planken
Overige cursussen docent
Examinator
dr. B.C. Planken
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. B.C. Planken
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 2  (08-11-2021 t/m 30-01-2022)
Aanvangsblok
PER 2/  PER 4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking
September instroom
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student is in staat optimaal te functioneren in een onderzoekscontext met een taakstelling die aansluit bij zijn of haar achtergrond als academisch gevormde communicatie- en informatiewetenschapper;
  • De student is in staat om schriftelijk verslag te leggen van onderzoek in de context van communicatie- en informatiewetenschappen en te reflecteren op het eigen functioneren en het eigen leerproces als onderzoeker tijdens de onderzoeksstage.
Inhoud
In deze cursus wordt een individuele onderzoeksstage van 140 uur in de academische context van Communicatie- en Informatiewetenschappen gelopen, als alternatief voor de cursus Internship & Communication Consultancy (LET-CIWM417). Dit houdt in dat de student bij één van de onderzoekers verbonden aan de afdeling CIW zich bezig gaat houden met lopend onderzoek. Het zou kunnen zijn dat de student een literatuurstudie gaat doen over een bepaald onderwerp, of data gaat verzamelen en analyseren, of data gaat verzamelen en interpreteren; in alle gevallen krijgt de student de gelegenheid ervaring op te doen met wetenschappelijk onderzoek. Wie van deze gelegenheid gebruik wil maken meldt zich ruim van te voren  - uiterlijk in de periode vóór aanvang van de stage - bij de opleidingsvoorzitter met een met redenen omkleed verzoek om onderzoeksstage te lopen. Een onderzoeksstage kan lopen over periode 2 of 4. Er zijn maximaal 5 onderzoeksstages per semester, en deze worden alleen toegestaan in overleg met de opleidingsvoorzitter. Studenten die een onderzoeksstage doen schrijven als afronding een beknopt verslag van hun werkzaamheden (onderzoeksrapport) plus een korte reflectie (stageverslag) op het geleerde (functioneren en leerproces).
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Toegelaten of voorwaardelijk toegelaten tot de Masteropleiding CIW. Onderzoeksstage wordt alleen toegewezen in overleg met de opleidingsvoorzitter. Neem vooraf per mail contact op: b.planken@let.ru.nl

Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Stageverslag
Weging0
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
V

Onderzoeksrapport
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 2, Blok PER 3

Minimum cijfer
5,5