LET-CIWM474
Communication in Professional Contexts
Course infoSchedule
Course moduleLET-CIWM474
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Communication and Information Studies;
Lecturer(s)
Coordinator
prof. dr. H.H.J. Das
Other course modules lecturer
Examiner
prof. dr. H.H.J. Das
Other course modules lecturer
Lecturer
prof. dr. H.H.J. Das
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
prof. dr. H.H.J. Das
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. W.J.P. Stommel
Other course modules lecturer
Academic year2021
Period
PER 3  (31/01/2022 to 10/04/2022)
Starting block
PER 3
Course mode
full-time
RemarksKeuzevak. max. 25 studenten. (indien er ruimte is
staat de cursus ook open voor masterstudenten CW (SOW) en ReMA LCS
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesNo
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na afloop van de cursus
- kan de student belangrijke elementen in professionele communicatie vanuit een wetenschappelijk perspectief benoemen en uitleggen
- kan de student relevante wetenschappelijke bevindingen vanuit de communicatiediscipline voor de beroepspraktijk vinden en uitleggen
- kan de student wetenschappelijke onderzoeksbevindingen evalueren en vertalen in een literatuurreview 
Content
Communicatie speelt een belangrijke rol in de praktijk, dat weten we, maar hoe ziet effectieve communicatie er concreet uit en hoe overwin je lastige struikelblokken in de beroepspraktijk? In deze cursus onderzoeken masterstudenten hoe wetenschappelijke kennis vanuit het CIW-domein, o.a. het medisch domein, vragen in professionele contexten kan beantwoorden. Voorbeeldvraagstukken uit de nonprofit en profitsector vormen hierbij het uitgangspunt, bijvoorbeeld: “Shared decision-making: hoe doe je dat?”, “Hoe overwin je hindernissen bij het invoeren van eHealth interventies?”, “Wat zijn cruciale kenmerken van slechtnieuwsgesprekken?”
 
Tijdens de gastcolleges in het eerste deel worden het praktische en wetenschappelijke communicatie-perspectief geïntegreerd door professionals uit verschillende disciplines aan het woord te laten, en actief met de studenten in discussie te laten gaan over de rol van communicatie bij de verschillende casussen. Daarbij maken studenten kennis met state-of-the art inzichten vanuit de verschillende disciplines en wordt expliciet aandacht besteed aan de koppeling met de praktijk. Tijdens de daaropvolgende werkcolleges gaan studenten in teams aan de slag met  een literatuurstudie van relevante wetenschappelijke onderzoeksbevindingen voor hun casus en rapporteren zij hun bevindingen in een review, waaruit zo mogelijk ook aanbevelingen voor de praktijk voortvloeien. De behandelde casussen passen binnen het gezondheids- en organisatieprofiel.
Level

Presumed foreknowledge

Test information

Specifics

Assumed previous knowledge
Toegankelijk voor studenten van de master CIW (C&B en IBC), en, indien er ruimte is, voor masterstudenten TSP, REMA LCS en CW (SOW). Studenten die het profiel Gezondheidscommunicatie hebben gekozen, krijgen voorrang.

Required materials
To be announced
Title:Lijst van artikelen wordt op Brightspace bekendgemaakt.

Instructional modes
Lecture/Seminar

Tests
Individual Paper
Test weight100
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 3, Block PER 4

Minimum grade
5,5