LET-CIWM474
Communication in Professional Contexts
Course infoSchedule
Course moduleLET-CIWM474
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Arts; Communication and Information Studies;
Lecturer(s)
Coordinator
E. Dalmaijer, MA
Other course modules lecturer
Examiner
E. Dalmaijer, MA
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
E. Dalmaijer, MA
Other course modules lecturer
Lecturer
E. Dalmaijer, MA
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. M.B. Ruiter
Other course modules lecturer
Academic year2023
Period
PER 3  (29/01/2024 to 07/04/2024)
Starting block
PER 3
Course mode
full-time
RemarksKeuzevak. max. 25 studenten. (indien er ruimte is
staat de cursus ook open voor masterstudenten CW (SOW) en ReMA LCS
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesNo
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na afloop van de cursus kan de student:
  • een vraag of onderwerp vanuit een communitieve praktijk vertalen in een onderzoeksvraag voor een review;
  • relevante wetenschappelijke literatuur vanuit de communicatiediscipline over deze vraag vinden en uitleggen;
  • wetenschappelijke onderzoeksbevindingen synthetiseren en verwoorden in een literatuurreview.
Content
Communicatie speelt een belangrijke rol in de praktijk, dat weten we, maar hoe ziet effectieve communicatie er concreet uit en hoe overwin je lastige struikelblokken in de beroepspraktijk? In deze cursus onderzoeken we hoe wetenschappelijke kennis over taal en communicatie vragen uit professionele contexten, waaronder het medisch domein, kan beantwoorden. Voorbeeldvraagstukken uit de non-profit en profitsector vormen hierbij het uitgangspunt, bijvoorbeeld: “Shared decision-making: hoe doe je dat?”, “Hoe overwin je hindernissen bij het invoeren van eHealth interventies?”, “Wat zijn cruciale kenmerken van slechtnieuwsgesprekken?”.
 
Tijdens de gastcolleges in het eerste deel komen tenminste vier professionals uit verschillende disciplines aan het woord over een communicatiekwestie uit hun domein. De studenten gaan actief met hen in gesprek over de rol van communicatie bij de verschillende casussen. Daarbij maken studenten kennis met state-of-the art inzichten vanuit de verschillende disciplines en wordt expliciet aandacht besteed aan de koppeling met de praktijk. Tijdens de daaropvolgende werkcolleges gaan studenten in teams aan de slag met een literatuurstudie van relevante wetenschappelijke onderzoeksbevindingen voor hun casus en rapporteren zij hun bevindingen in een review, waaruit zo mogelijk ook aanbevelingen voor de praktijk voortvloeien.
Level

Presumed foreknowledge
Toegelaten of voorwaardelijk toegelaten tot de Masteropleiding CIW, en, indien er ruimte is, voor masterstudenten TSP, REMA LCS en CW (van FSW). Studenten die het profiel Gezondheidscommunicatie hebben gekozen, krijgen voorrang.
Test information

Specifics

Required materials
To be announced
Title:Lijst van artikelen wordt op Brightspace bekendgemaakt.

Instructional modes
Lecture/Seminar

Tests
Individual Paper
Test weight100
Test typeProject
OpportunitiesBlock PER 3, Block PER 4

Minimum grade
5,5