LET-CIWM475
Crisis- & Reputatiemanagement
Cursus informatieRooster
CursusLET-CIWM475
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Communicatie- en Informatiewetenschappen;
Docenten
Coördinator
dr. W.G. Reijnierse
Overige cursussen docent
Docent
dr. W.G. Reijnierse
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. W.G. Reijnierse
Overige cursussen docent
Examinator
dr. W.G. Reijnierse
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER 3  (31-01-2022 t/m 10-04-2022)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking
Nederlands
OpmerkingToegankelijk voor studenten van de master CIW en voor masterstudenten CW van SOW (max. 10 studenten).
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Aan het einde van de cursus kun je:
 

  • De processen en actoren in de beeldvorming van organisaties analyseren;
  • De potentiële bijdrage van communicatie door de organisatie voor de beeldvorming onderscheiden van andere bijdragen;
  • Kritisch reflecteren op de literatuur over crisis- en reputatiemanagement van organisaties;
  • Op basis van de inzichten uit de literatuur een casus op het gebied van communicatie en reputatie analyseren;
  • Op basis van de analyse van een casus een gefundeerd advies geven ter optimalisatie van de communicatie door een organisatie.
Inhoud

Reputatie is van essentieel belang voor organisaties omdat een goede reputatie een organisatie aantrekkelijk maakt voor zowel consumenten als voor (potentiële) medewerkers. Het opbouwen van een goede reputatie kost veel tijd, en als een crisis een organisatie treft kan de reputatie ernstige schade oplopen. Het is er organisaties dan ook alles aan gelegen om een zorvuldig opgebouwde reputatie zo goed mogelijk te behouden. 

In deze cursus staan recente theorieën en onderzoeksresultaten centraal die betrekking hebben op reputatie- en crisismanagement. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan de rol van communicatie in het verbeteren en behouden van reputatie. Aan de orde komen thema’s als: de relatie tussen de identiteit van een organisatie en de perceptie daarvan door haar stakeholders, de rol van issuemanagement bij het creëren en in stand houden van de gewenste reputatie en het belang van crisiscommunicatie. De koppeling tussen theorie en praktijk wordt gewaarborgd door gastcolleges en door toepassing van inzichten uit de wetenschappelijke literatuurop een praktijkcasus.

Tijdens de cursus vergelijken studenten in groepjes de communicatie rondom crisis- en reputatiemanagement van twee organisaties naar keuze, evalueren zij de ingeschatte effectiviteit van die communicatie en reflecteren ze op de mogelijke gevolgen ervan voor de reputatie van de organisaties. De bevindingen van deze analyses worden zowel mondeling als schriftelijk gepresenteerd. Op basis van de vergelijking, evaluatie en reflectie uit de groepsopdracht formuleert elk groepslid individueel concrete adviezen aan beide organisaties ter optimalisatie van de communicatie rondom crisis en reputatie. Deze adviezen onderbouwt de student met inzichten uit de wetenschappelijke literatuur die tijdens de collegereeks zijn behandeld (artikelen, powerpointslides, gastcolleges, etc.) én enkele aanvullende relevante artikelen. 

Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Toegankelijk voor studenten van de master CIW en voor masterstudenten CW van SOW (max. 10 studenten).

Verplicht materiaal
Literatuur
Selectie van (online beschikbare) wetenschappelijk artikelen. Leeslijst wordt t.z.t. via Brightspace bekend gemaakt.

Werkvormen
Hoorcollege/Werkcollege

Toetsen
Groepsopdracht
Weging60
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Individuele opdracht
Weging40
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Presentatie
Weging0
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
V